Consultare publică privind viitoarele proiecte de dezvoltare urbană durabilă

09.06.2022 | ADR Centru


În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) CENTRU 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat - în Alba Iulia și Brașov - la începutul acestei săptămâni, două importante evenimente de consultare publică privind procesul de dezvoltare urbană durabilă în Regiunea Centru. În total, peste 80 de persoane au participat la aceste evenimente de informare, la care au fost invitați reprezentanții celor 57 de orașe și municipii din cele șase județe Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.


Tema principală a discuțiilor a vizat pregătirea proiectelor pentru finanțare din POR Centru 2021-2027, fapt pentru care ADR Centru a invitat să participe la lucrări o delegație a DG REGIO - Departamentul pentru politică regională și urbană din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de politica Uniunii privind dez-voltarea regiunilor și orașelor. Au răspuns invitației domnul Krzysztof Kaszpryk, Director-adjunct al Unității pentru România al DG Regio, doamna Florentina Tăutu, responsabil coordonare POR Centru 2021-2027 din partea CE și doamna Daciana Carmen Craștiu, expert fonduri structurale pentru Dezvoltare urbană în cadrul DG Regio. În cadrul discuțiilor, experții europeni au analizat, alături de participanții la cele două eve-nimente, interesele și prioritățile de dezvoltare ale comunităților urbane din Regiunea Centru, în corelare cu oportunitățile locale și cu resursele disponibile pentru finanțare prin POR Centru 2021-2027.

Cele două întâlniri de lucru - cu orașele și cu municipiile din Regiunea Centru - s-au axat pe prezentarea documentelor de programare pentru perioada 2021-2027, precum și cu descrierea modului cum va fi ab-ordat procesul dezvoltării urbane durabile în cadrul POR Centru 2021-2027. Astfel, participanții au realizat și un schimb de informații și de opinii pe aceste teme.

"Considerăm că aceste întâlniri au fost foarte utile pentru participanți, deoarece am avut discuții punctuale privind stadiul elaborării și actualizării documentelor strategice. Acestea sunt Strategiile Integrate de Dez-voltare Urbană sau Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. Ținând cont de informațiile obținute, am discu-tat cu partenerii noștri despre portofoliul de proiecte și modul de prioritizare a acestora, de anvelopa finan-ciară estimată și am încercat o evaluare ex-ante a gradului de maturitate al ideilor de proiecte. Noi urmărim ca viitorii beneficiari de finanțare în cadrul POR CENTRU 2021-2027 să respecte toate aspectele ce țin de procesul dezvoltării urbane și să aibă o abordare integrată a proiectelor. Am informat reprezentanții muni-cipiilor și orașelor că alocarea financiară estimată prin noul Program pentru dezvoltare urbană va fi de aproximativ 453 milioane euro, cumulat, pentru regenerare urbană, eco-mobilitate, reabilitarea patrimoniului și altele. Din această sumă municipiile au o alocare predefinită de aproximativ 350 milioane euro. Necesa-rul de finanțare este mult mai mare, de aceea este importantă pregătirea din timp a documentațiilor care vor sta la baza viitoarelor cereri de finanțare", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Temele dezbătute în cadrul celor două evenimente de la Alba Iulia și Brașov au inclus: prezentarea Pro-gramului Operațional Regional Centru 2021-2027, modul în care vede Comisia Europeană procesul dez-voltării urbane durabile la nivelul UE și inițiativele europene care sprijină creșterea echilibrată a orașelor, dar și felul în care pot fi pregătite și implementate proiectele locale pentru atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare. Aceste teme pot fi regăsite în materialele atașate acestei informații de presă, pe site-urile coor-donate de ADR Centru: www.regio-adrcentru.ro și www.adrcentru.ro.

Prezentare mod pregatire proiecte Orase-Municipii Reg-Centru
Descarcă
Prezentare POR Centru 2021-2027.pdf
Descarcă
Prezentare proces Dezvoltara Urbana CE.pdf
Descarcă

Sursă foto și text: ADR Centru