Comunicat de presa Atelier regional 23 Martie 2023

31.03.2023 | ADR București-Ilfov


În data de 23.03.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov -ADR BI și Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG au organizat al treilea atelier de lucru din seria celor 4 ateliere dedicate autorităților publice locale din mediul urban și de la nivelul consiliului județean Ilfov, care vizează buna înțelegere a obligatiilor ce le revin in legatura cu respectarea temelor orizontatele cat si intelegerea noilor concepte promovate de Comisia Europeană (cum ar fi Level(s)) și sunt necesare implementării cu succes a viitoarelor proiecte, ce vor fi finanțate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI).


Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România" - COD SMIS 132349 finanțat în cadrul POAT 2014-2020.

Tematica atelierului de lucru a fost prezentarea "Aspecte orizontale în ghidurile solicitanților aferente PR BI 2021-2027: sustenabilitate/durabilitate, SEA, DNSH, imunizarea la schimbări climatice, precum și conceptul Level(s)", s-a desfășurat în format fizic la sediul ADR BI în intervalul 10:00 - 16:00 și a reunit peste 25 de reprezentanți ai APL-urilor din mediul urban și reprezentanților Consiliului Județean Ilfov implicați în prezent sau care vor fi implicați pe viitor în proiecte cu finanțare europeană.


Principalele puncte de discuție abordate în cadrul atelierului au fost:

  • Prezentarea principiului DNSH (Do No Significant Harm) si a orientărilor tehnice privind imunizarea infrastructurilor la schimbările climatice;
  • Prezentarea Metodologiei propusă pentru calcularea amprentei de carbon a proiectelor de infrastructură: Banca Europenă de Investiții (BEI), versiunea 11.3, ianuarie 2023;
  • Includerea aspectelor legate de schimbările climatice și impactul proiectului asupra imunizării climatice și a principiului DNSH în documentația tehnică prin posibile măsuri de atenuare și adaptare;
  • Prezentarea cadru legislativ european și național aferent eficienței energetice a cladirilor;
  • Prezentarea reglementărilor tehnice aferente Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor revizuită - MC001/2022;
  • Analiza „Priorității 3 - O regiune prietenoasă cu mediul” din cadrul Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, a criteriilor generale aplicabile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților, inclusiv încadrarea în documente strategice relevante și analiza criteriilor specifice posibile de evaluare tehnică și financiară aplicabile unui apel de proiecte cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților;
  • Prezentarea Studiului de caz - model grilă de evaluare tehnică şi financiară;
  • Prezentarea conceptelor NZEB, ZEB, NZEB+ și Level(s).

Prezentările susținute și documentele prezentate în cadrul atelierului pot fi obținute accesând link-ul următor: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/.


Sursă foto și text: ADR București-Ilfov