Comunicat Conferinta Regionala 18 mai 2023

24.05.2023 | ADR București-Ilfov


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) a organizat, joi 18 mai 2023 împreună cu Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG conferință regională cu tema: "Dezvoltare durabilă, eficiență energetică și educație" din cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România", cod SMIS 132349, finanțat prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2014-2020.


Evenimentul a fost dedicat prezentării aspectelor concrete privind modul în care vor fi transpuse în ghiduri și ulterior în proiecte respectarea principiilor "de a nu prejudicia semnificativ" (DNSH) și de a asigura o dezvoltare durabilă cât și propuneri concrete de utilizare a prevederilor din "COMUNICAREA COMISIEI - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 (2021/C 373/01)" și a reunit în principal reprezentanți ai autorităților publice locale din mediul urban, reprezentanți ai sectorului neguvernamental și alți parteneri regionali importanți.

Totdată în cadrul evenimentului au fost lansate în consultare publică primele două ghiduri de finanțare din Programul Regional București-Ilfov 2021-2027: Prioritatea 3/3.1 - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și Prioritatea 6/6.2 - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar.

Participanții au avut ocazia să cunoască în detaliu: alocarea financiară totală pentru fiecare apel de proiecte; tipurile de investiții prioritare; tipul apelului de proiecte; activitățile eligibile orientative; tipuri de cheltuieli eigibile; criteriile de selecție conform OUG 23/2023 - criterii de eligibilitate și criterii de evaluare; etc.


Prezentările susținute în cadrul conferinței pot fi obținute accesând link-ul următor: https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/18-mai-2023-conferinta-regionala-dezvoltare-durabila-eficienta-energetica-si-educatie/.


Sursă foto și text: ADR București-Ilfov