Comisia invită orașele să îșI exprime interesul de a deveni parte a misiunii europene „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”

20.01.2022 | ADR Nord-Est


Comisia invită orașele să își exprime interesul de a deveni parte a misiunii europene „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”.


La finele anului trecut, Comisia a lansat, pentru orașe, o cerere de exprimare a interesului de a se alătura misiunii europene privind orașele inteligente și neutre din punct de vedere climatic.

Obiectivul misiunii este acela de a se crea, până în 2030, 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic și de a se asigura că aceste orașe acționează ca centre de experimentare și inovare care să le permită tuturor orașelor europene să le urmeze exemplul până în 2050.

Participarea la această misiune va plasa orașele selectate în fruntea inovării în tranziția către neutralitatea climatică, parte integrantă a Pactului verde european. Pe măsură ce lupta împotriva schimbărilor climatice se transformă, din ce în ce mai mult, într-o implementare de soluții, orașele sunt cele mai în măsură să fie primele care adoptă politicile menite să conducă la neutralitatea climatică. Pe parcurs, acest lucru le va permite să ofere beneficii multiple comunităților lor în ceea ce privește reducerea poluării atmosferice și fonice, reducerea congestionării, scăderea facturilor la energie și un stil de viață mai sănătos.

Mariya Gabriel, comisara pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Avem nevoie de orașe în avangarda eforturilor noastre de a atinge neutralitatea climatică. Ne bucură foarte mult entuziasmul și ambiția pe care multe dintre ele le-au împărtășit deja cu noi. Aș dori să încurajez cu fermitate orașele să participe la această cerere de propuneri, nu numai pe cele care sunt deja foarte avansate în drumul lor către neutralitatea climatică, ci și pe cele care se află într-un stadiu incipient al transformării.”


Orașele acoperă aproximativ 3 % din suprafața terestră, dar produc mai mult de 70 % din emisiile de gaze cu efect de seră. În Europa, se estimează că, până în 2050, aproape 85 % dintre europeni vor locui în zone urbane. Acesta este motivul pentru care actuala situație de urgență în domeniul climei trebuie să fie abordată în orașe și de către cetățenii lor.

Oamenii care trăiesc în orașe se vor afla în centrul acestei misiuni. Ei sunt, într-adevăr, producători, consumatori, actori politici sau vizitatori. Locuitorii au un impact enorm asupra mediului și a climei și pot, de asemenea, să impulsioneze tranziția către neutralitatea climatică. Contractul municipal privind clima va oferi cetățenilor și societății civile un rol activ și le va furniza noi platforme de acțiune și resurse mai bune pentru conceperea și punerea în aplicare a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice. În acest scop, orașele vor trebui să elaboreze abordări eficiente pentru mobilizarea comunităților și pentru influențarea și stimularea schimbărilor de comportament. Cetățenii pot deveni agenți ai schimbării prin inițiative ascendente, prin inovare și prin noi forme de guvernanță. Obiectivele misiunii includ promovarea unei tranziții echitabile pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea cetățenilor și pentru a aduce multe beneficii suplimentare tranziției, cum ar fi îmbunătățirea calității aerului, crearea de locuri de muncă și un stil de viață mai sănătos.

Lansarea cererii de exprimare a interesului a avut loc în cadrul Conferinței privind misiunile europene din cadrul Comitetului Regiunilor și a marcat o primă etapă în punerea în aplicare a misiunii.


Următoarele etape

Orașele sunt invitate să își declare interesul de a deveni neutre din punct de vedere climatic până în 2030 și să prezinte informații cu privire la situația lor actuală, la activitățile în desfășurare și la planurile viitoare privind neutralitatea climatică.

Orașele se pot înscrie la cererea de exprimare a interesului până la 31 ianuarie 2022. În urma evaluării de către experți independenți, Comisia va comunica, până în aprilie 2022, lista orașelor participante selectate. Primele orașe vor putea începe lucrările cu privire la contractele lor municipale privind clima („Climate City Contracts”), cu sprijinul platformei misiunii, de îndată ce procesul de selecție va fi finalizat.


Sursă foto și text - 1: Comisia Europeană, via ADR Nord Est

Sursă foto și text - 2: Citadini.ro, via ADR Nord Est