Centru intermodal de transport in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

25.01.2021 | ADR Sud-Est


Proiectul ”Realizarea unui Centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu Sistem park-and-ride” este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Obiectivul specific 4.1 – ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.


Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni, între 13.10.2020 – 31.08.2022.

Investiția este structurată pe 5 componente:

  • Construire clădire administrativă Centru Intermodal de transport Buzău;
  • Construire peroane de garare temporară;
  • Infrastructură zonă de parcare;
  • Amenajare zone stații rapide de încărcare a autobuzelor electrice pe peroane;
  • Infrastructură, securitate, bike-sharing, sistem e-ticketing.

Proiectul prevede realizarea unei clădiri administrative care să adăpostească pricipalele funcțiuni necesare funcționării unui nod intermodal de transport persoane prin care să se realizeze transferul călătorilor între transportul în comun al orașului și alte tipuri de transport – auto privat, transport extraurban, moto, biciclete sau alte vehicule electrice.

De asemenea, se are în vedere realizarea unui număr de 5 peroane destinate debarcării călătorilor care tranzitează terminalul intermodal pentru a facilita schimbarea ușoară a mijloacelor de transport, făcând facilă schimbarea diferitelor tipuri de transport - urban, extraurban, auto privat, biciclete, etc. Peroanele vor fi prevăzute cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, tabele eletronice de informare a călătorilor, exterior pe timp de noapte cu surse de iluminare cu LED și treceri de pietoni pentru a facilita circulația pietonilor între peroane. Sunt prevăzute rasteluri de biciclete pentru lăsarea bicicletelor proprii, dar și pentru închirierea de biciclete - sistem bike-sharing.

Se propune realizarea unei zone de de parcare destinate personalului terminalului, locuri de parcare speciale destinate persoanelor cu dizabilități, cât și locuri cu stație de încărcare pentru autovehiculele electrice/hibride.

Totodată, se are în vedere realizarea unei zone de parcare care să asigure staționarea pe timp limitat (între curse) a autobuzelor/autocarelor/microbuzelor și care oferă posibilitatea de încărcare electrică prin intermediul unor stații rapide.

Soluția propusă pentru componenta ”Infrastructură, securitate, bike-sharing, sistem e-ticketing” face parte dintr-un sistem integrat complex, ce asigură managementul inteligent al mobilității urbane.

Subsistemele și componentele care fac parte din proiect sunt:

  • Sistem de ticketing: amplasarea unor automate de vânzare a biletelor de călătorie cu transportul public în zona terminalului intermodal;
  • Sistem de informare a călătorilor: asigură comunicația între echipamentele din teren cu dispeceratul/centrul de control, care preia, centralizează și transmite informații referitoare la momentul ajungerii autovehiculelor în stație. Va exista câte un afișaj pentru fiecare stație de transport public din terminalul intermodal și afișaje în interiorul clădirii (în total 6 panouri de afișare);
  • Sistem de supraveghere video în stații. Camerele video vor fi montate în exterior, în zonele în care se face supravegherea;
  • Sistem pentru asigurarea accesului gratuit al călătorilor la Internet;
  • Sistem de bike-sharing: se prevăd un realizarea număr de 15 rasteluri de biciclete dintre care 5 cu posibilitate de încărcare a bicicletelor electrice.

Proiectul are drept scop dezvoltarea urbană durabilă prin promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, propune reducerea emisiilor de CO2 provenite din transportul rutier și schimbarea opțiunii utilizării autoturismelor față de utilizarea modurilor nemotorizate de transport și a transportului public, realizându-se astfel schimbarea accentului de la o mobilitate bazată, în principal, pe utilizarea autoturismelor, la o mobilitate bazată pe transportul public și a altor moduri nemotorizate de transport, mersul cu bicicleta, mersul pe jos, ceea ce va conduce la reducerea emisiilor de echivalent CO2 și a altor gaze cu efect de seră provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului Buzău.

Valoarea totală a proiectului este de circa 12,7 milioane lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de circa 12,4 milioane lei.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est