Centru comunitar integrat la standarde europene în comuna Giuvărăști

06.05.2022 | ADR Sud-Vest Oltenia


Tot mai multe familii sunt afectate de sărăcie sau excluziune și nu au acces la servicii sociale, de sănătate sau de educație. Pandemia de COVID-19 nu a făcut decât să înrăutățească cifrele deja alarmante. Probleme există în toate comunitățile. Pentru ca oamenii aflați în nevoie să aibă o șansă la o viață mai bună, sunt necesare soluții care să funcționeze pe termen lung.

În comuna Giuvărăști, din județul Olt, autoritățile locale depun eforturi pentru a veni în sprijinul celor nevoiași. Astfel, cu fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, centrul comunitar integrat va fi reabilitat, amenajat și dotat la standarde europene. Administrația locală urmărește să promoveze incluziunea socială și să combată sărăcia, prin creșterea accesului persoanelor vulnerabile la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale.

Contractul de finanțare a proiectului a fost semnat de către directorul general interimar al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, domnul Ștefan-Cătălin Catană, și primarul comunei Giuvărăști, domnul Daniel Pană.


"Contractul pe care l-am semnat înseamnă o șansă la un viitor mai bun pentru persoanele din categoriile vulnerabile. Proiectul privește reabilitarea, amenajarea și dotarea centrului comunitar integrat din comuna Giuvărăști, județul Olt, care să ofere servicii integrate de sprijin comunității marginalizate prin creșterea accesului la serviciile sociale, educaționale, de ocupare și de sănătate publică. Se estimează un număr de 500 de beneficiari direcți", a declarat domnul Ștefan-Cătălin Catană, directorul general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia.

Proiectul are două componente. Pe de o parte, vor fi realizate lucrări de reparații și anvelopare termică a centrului, care includ, printre altele, înlocuirea tâmplăriei și a ușilor, schimbarea sistemelor și a instalațiilor degradate, termoizolarea acoperișului, precum și amenajarea unei alei pavate de la stradă până la clădirea centrului. Pe de altă parte, va fi îmbunătățită infrastructura socio-medico-educațională prin amenajarea spațiilor și dotarea corespunzătoare a acestora.

Astfel, centrul comunitar integrat va avea cabinete pentru consiliere medicală, medicină de familie, mediere școlară, consiliere/asistență socială, sală de tratamente, birou pentru personal și depozit pentru deșeuri medicale. Spațiile vor fi dotate cu mobilier, echipamente și aparatură medicală, laptopuri și imprimante. De asemenea, vor fi achiziționate un generator electric, stâlpi cu panouri solare și corpuri de iluminat cu led.

Centrul va oferi servicii medicale de profilaxie, servicii de promovare a sănătății în comunitate prin educație, servicii de consiliere medicală și socială, asistență la domiciliu pentru gravide, nou-născuți și mame, pacienți cronici și vârstnici, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare, asistență medicală de urgență în limita competenței profesionale. Totodată, persoanele și grupurile vulnerabile vor fi identificate și direcționate către serviciile medico-socio-educaționale.

Investiția implementată de Primăria comunei Giuvărăști are o valoare totală de aproape 500 de mii de lei, din care 98% este finanțarea nerambursabilă. Proiectul va fi derulat în cadrul Axei prioritare 8, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B - Centre comunitare integrate.

"Sunt investiții care vor aduce beneficii reale. Prin serviciile oferite, se vor asigura incluziunea socială a categoriilor vulnerabile, integrarea/reintegrarea socială și creșterea calității vieții. Beneficiarii acestor servicii sunt, cu precădere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, persoane cu nivel economic sub pragul sărăciei, aflate în șomaj, cu afecțiuni cronice, cu risc de excluziune socială", a declarat domnul Daniel Pană, primarul comunei Giuvărăști. Cu ocazia semnării contractului de finanțare, reprezentanții ADR Sud-Vest Oltenia i-au prezentat edilului-șef al comunei Giuvărăști tipurile de investiții pentru care autoritățile publice locale pot beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul viitorului Program Operațional Regional 2021-2027, oferind detalii despre oportunitățile existente pentru primăriile de comune. De asemenea, au fost evidențiate axele prioritare și propunerile de alocări financiare aferente POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027, principalul instrument de finanțare pentru proiectele de dezvoltare a regiunii.


Sursă foto și text: ADR Sud-Vest Oltenia