Centralizatorul răspunsurilor la propunerile și observațiile primite pentru ghidurile de finanțare ale PR SV Oltenia pentru infrastructură verde-albastră

15.05.2023 | ADR Sud-Vest Oltenia


Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică Centralizatorul cu răspunsurile la observațiile și propunerile primite în perioada de consultare publică pentru cele 3 ghiduri de finanțare aferente Priorității 3 - Eficienţă energetică şi infrastructură verde, Obiectivul specific 2.7 - Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare, Acţiunea B - Sprijin pentru conservarea, îmbunătăţirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre.

Centralizator comentarii și observații Ghid Infrastructură verde-albastră

Sursă text: ADR Sud-Vest Oltenia