Cartierul ”ŐRKŐ” din Sfântu Gheorghe se modernizează cu fonduri europene

27.10.2021 | ADR Centru


La un an de la semnarea primului proiect pregătit de municipalitatea din Sfântu Gheorghe și finanțat cu fonduri europene nerambursabile pentru modernizarea unui cartier marginalizat din acest oraș, Directorul general ADR Centru și Primarul municipiului reședință a județului Covasna anunță public semnarea a două noi contracte de finanțare pentru modernizarea cartierului ”ŐRKŐ”, din Sfântu Gheorghe.

Fondurile totale investite de municipalitate pentru creșterea calității vieții în acest cartier depășesc valoarea de 6 milioane euro, prin patru proiecte. Unul a fost semnat anul trecut pe Axa Prioritară 4.1 a POR 2014-2020, iar la cele două de acum se va adăuga un al treilea, aflat în proces de precontractare, toate fiind finanțate prin Axa Prioritară 9.1 a Programului REGIO. Valoarea totală a proiectelor finanțate prin axa care susține dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității depășește 5,2 milioane euro. Au început deja investițiile pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale cartierului Örkő, iar din acest moment urmează să se realizeze 50 de locuințe sociale în cartierul ŐRKŐ, la care se adaugă construirea și dotarea unei grădinițe pentru mai mult de 120 copii. În scurt timp, municipalitatea din Sfântu Gheorghe va accesa o nouă finanțare prin semnarea cu ADR Centru a încă unui contract care alocă mai mult de 1,2 milioane euro pentru construirea unui centru comunitar integrat, în același cartier defavorizat.


La sediul Primăriei din municipiul Sfântu Gheorghe, primarul Antal Árpád András și Simion Crețu, director general ADR Centru, au prezentat proiectele de dezvoltare a municipiului, realizate cu fonduri europene prin Programul REGIO. În total, în acest oraș se atrag peste 52,5 milioane euro, prin 24 proiecte, pentru modernizare urbană, îmbunătățirea transportului public, reabilitarea unor terenuri degradate, eficientizarea energetică a patru blocuri de locuințe, modernizarea a zece instituții de învățământ școlar și preșcolar, dar și prin aceste investiții în modernizarea unui areal din Zona Urbană Marginalizată a municipiului, precum și prin construirea unui incubator de afaceri.

Proiectele finanțate în cadrul Axei Prioritare 9.1 a Programului REGIO 2014-2020 au la bază Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020, conform căreia „toți cetățenii trebuie să aibă oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate”. Obiectivul principal al fiecărei cereri de finanțare constă în reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de îmbunătățirea calității vieții acestora, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creștere economică în teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală.

Buget proiect și program finanțare:

Fondurile alocate în urma semnării celor două contracte de finanțare, sunt disponibile prin Programul Operațional Regional (POR/REGIO) 2014-2020, care finanțează activitățile pentru ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”.
Proiectul ”CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN CARTIERUL ŐRKŐ” are o valoare totală de 17.753.449,90 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 13.897.674,00 lei (peste 2,9 milioane euro), reprezentând 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului. La aceste sume se adaugă contribuția municipalității la cheltuielile eligibile și neeligibile, de peste 3,85 milioane lei.
Termenul de finalizare al proiectului este estimat de beneficiar ca fiind data de 30.11.2023.
Proiectul ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN CARTIERUL ŐRKŐ” are o valoare totală de 3.502.348,58 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 2.467.929,10 lei (519.400 euro), reprezentând 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului. La aceste sume se adaugă contribuția municipalității la cheltuielile eligibile și neeligibile, de peste 1,03 milioane lei.
Termenul de finalizare al proiectului este estimat de beneficiar ca fiind data de 31.10.2023.


”Implementarea proiectelor de dezvoltare a municipiului Sfântu Gheorghe se centrează pe interesul public, pe nevoile cetățenilor, pe transformarea urbană în folosul oamenilor. Am spus asta în urmă cu zece ani, iar acum rezultatele proiectelor se văd în oraș. Și o susțin și pe mai departe, iar rezultatele proiectelor pe care le implementăm acum se vor vedea începând din 2022 și 2023. Noi am investit în reabilitarea unităților școlare și în modernizarea spațiilor urbane. Am investit în infrastructura publică și avem finalizate 16 proiecte din perioada 2007-2013, prin care am atras pentru dezvoltare peste 10 milioane euro.
Acum avem în implementare 20 de proiecte, care vor schimba în bine fața orașului. Aceste două cereri de finanțare vor completa inițiativa de a asigura apă potabilă și canalizare în cartierul marginalizat ŐRKŐ. În scurt timp, vom contracta și proiectul privind construirea unui centru comunitar integrat, inițiativă pe care o vom implementa în parteneriat alături de mai multe organizații neguvernamentale. Astfel, dorința locuitorilor din această zonă de a beneficia de condiții mai bune de trai va fi îndeplinită. Oamenii de aici au nevoie de acces in mod egal la infrastructura publică, la serviciile oferite către populație, de administrația publică locală și de alte instituții sau organizații. Aici nu se pot face nici investiții private, pentru că marginalizarea acestei zone a îndepărtat investitorii. Acest lucru se va schimba, începând de acum.
Investițiile din oraș în această perioadă sunt extrem de complexe și vom absorbi în total peste 52 milioane euro, prin lucrări de mare amploare. Este posibil ca unele lucrări să producă anumite perturbări în viața publică și cerem scuze anticipat cetățenilor. Asigur însă fiecare locuitor al orașului nostru că impactul acestor investiții se va vedea după în scurt timp. Acesta este rolul fondurilor europene, pe care le atragem pentru toți oamenii: să ducă la creșterea calității vieții fiecăruia”
, a declarat domnul Antal Árpád András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

În cadrul proiectului privind construirea locuințelor sociale este vorba de edificarea acestor imobile, în nord-vestul cartierului, pentru ca 50 de familii, adică minim 100 de persoane marginalizate să aibă avea acces la condiții decente de locuire. Amplasarea locuințelor se va face pe parcele de cca. 10x15m de-a lungul a două străzi noi. Locuințele se vor organiza în regim cuplat, atât pentru economie de spațiu cât și pentru a ține cont de modul de viață semi-rural al beneficiarilor proiectului. Noile construcții vor fi amplasate pe o suprafață totală de peste 8.000 mp, din care suprafața ocupată de construcții este de 3.075 mp, suprafața ocupată de spații verzi este de aproape 4.600 mp, iar suprafața ocupată de zona pavată, pietonală este de aproape 680 mp.
În ceea ce privește proiectul privind construirea grădiniței se prevede construirea și dotarea unei grădinițe amplasate în Cartierul Őrkő, unde vor putea învăța 123 copii. Prin acest proiect se va realiza îmbunătățirea serviciilor educaționale prin: dotarea și echiparea sălilor de grupe, a sălii de mese și a celorlalte încăperi. De asemenea, se va asigura dezvoltarea serviciilor instituției prin extinderea programului grădiniței de la program normal la program prelungit și se va amenaja curtea grădiniței pentru activități în aer liber cu caracter educativ. Clădirea grădiniței va avea regim de înălțime parter și un etaj, urmând să includă 5 săli de grupă - pentru desfășurarea programelor educaționale și pentru somn după masa - vestiare, grupuri sanitare, sala de mese, oficiu pentru servirea mesei și spații administrative.
Noua locație va deveni o clădire reprezentativă a comunității și va oferi condițiile optime pentru copii și cadre didactice să participe la actul educațional, pentru prevenirea abandonului școlar. Astfel, se creează șansa ca din ce în ce mai mulți copii să beneficieze de o educație de calitate, să-și sporească șansele de integrare pe piața muncii, reducând expunerea la riscul de sărăcie, crescând gradul de incluziune socială.

Principiul intervențiilor prin proiecte REGIO plasate în acest cartier marginalizat se va respecta prin realizarea mai multor investiții în această zonă: construirea locuințelor sociale, a grădiniței și a centrului comunitar integrat, extinderea rețelei de alimentare cu apa potabilă și de canalizare menajeră, precum și prin realizarea infrastructurii rutiere din zonă.

”Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 noi coordonăm implementarea a 24 proiecte în municipiul Sfântu Gheorghe. În această perioadă ne-am confruntat și cu criza indusă de pandemie, iar acum au apărut aceste scumpiri care complică implementarea proiectelor. Acordăm tot sprijinul echipelor municipalității care implementează aceste proiecte, pentru că întregul proces nu este simplu. Practic, municipiul Sfântu Gheorghe atrage resurse pentru dezvoltare cât toate celelalte orașe și comune din întregul județ Covasna.
Mecanismul privind dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), este o componentă de finanțare socială, care sprijină regenerarea comunităților defavorizate din mediul urban. Astfel sunt sprijinite noile investiții în infrastructură, dotarea și echiparea zonelor marginalizate. Pe termen lung, investițiile propuse prin acest proiect, coroborate cu toate celelalte intervenții incluse în Strategia de Dezvoltare Locală vor genera schimbări pozitive de ordin social și economic în municipiul reședință a județului Alba.
În privința Axei Prioritare 9, care sprijină Grupurile de Acţiune Locală pentru dezvoltarea zonelor urbane marginalizate, avem contractate 7 proiecte, din care patru în Mediaș, unul la Alba Iulia și acestea două de acum. În scurt timp vor fi contractate și ultima cerere de finanțare depusă de municipalitatea din Sfântu Gheorghe și apoi pentru Sebeș, astfel valoarea totală a proiectelor pe această axă va depăși 15 milioane euro”
, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.


Sursă foto și text: ADR Centru