Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027

13.03.2023 | ADR Nord-Est


40 de apeluri, 1,664 miliarde euro disponibili - transpuse într-o planificare a lansării apelurilor de proiecte pentru Programul Regional Nord-Est.

Acest instrument are rolul de asigura un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare.


Conform acestei planificări, în anul 2023 sunt estimate a fi lansate 17 apeluri de proiecte, după cum urmează:

  • 5 apeluri în cadrul Priorității 1 Nord Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă, destinate IMM-urilor, organizațiilor de cercetare, universităților publice și entităților de inovare și transfer tehnologic
  • 1 apel în cadrul Priorității 2 Nord-Est - O regiune mai digitalizată, orientat către creșterea intensității digitale a IMM-urilor
  • 4 apeluri în cadrul Priorității 3 Nord-Est - O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul, destinate municipiilor și orașelor care vor investi în clădirile publice și rezidențiale în vederea creșterii eficienței energetice
  • 2 apeluri în cadrul Priorității 4 Nord-Est - O regiune cu o mobilitate mai durabilă, care vizează promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile în municipii și orașe
  • 1 apel în cadrul Priorității 5 Nord-Est - O regiune mai accesibilă, care vizează modernizarea drumurilor județene ce asigură conexiunea cu rețeaua TEN-T
  • 2 apeluri în cadrul Priorității 6 Nord-Est - O regiune mai educată, destinate municipiilor și orașelor pentru toate nivelurile de învățământ preuniversitar și universităților pentru învățământul superior ;
  • 2 apeluri în cadrul Priorității 7 - Nord-Est O regiune mai atractivă, destinate municipiilor și orașelor, în baza unor Strategii care vizează dezvoltarea integrată socială, economică și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural și turismului în zonele urbane

Valoarea totală alocată celor 17 apeluri planificate pentru anul 2023 este de 958 milioane euro.

Acest calendar reprezintă o estimare și va fi actualizat in cazul in care apar noi informații relevante.

IMPORTANT! Documentul de referință care stă la baza acestei estimări este Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului si proiectului, precum și tipul de apel (competitiv/necompetitiv) sunt supuse dezbaterii, atât în cadrul Comitetului de Monitorizare, cât și în grupurile de lucru tematice (Ex. Focus pentru Prioritatea 1: Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă). În funcție de propunerile colectate prin aceste mecanisme de guvernanță participativă, tipul apelurilor (ex. Primul venit-primul servit) poate fi reconsiderat.

Toate Ghidurile Solicitantului vor fi publicate spre consultare publică pe pagina web dedicată programului înainte de lansarea apelurilor de proiecte. Termenul pentru consultare va fi stabilit în funcție de complexitatea apelului, însă acesta nu va fi mai mic de 10 zile calendaristice.

Consultă calendarul estimativ al lansărilor de proiecte PR Nord-Est 2021-2027.


Sursă foto și text: ADR Nord-Est