Atelierele de lucru „Regenerare urbană - Instrumente de strategie și planificare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”, organizate la Cluj, în perioada 15-16 februarie 2023

21.02.2023 | ADR Nord-Vest


Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și ROREG - Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România au organizat, în parteneriat, două ateliere de lucru pe tema „Regenerare urbană - Instrumente de strategie și planificare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”.

Atelierele s-au desfășurat în perioada 15-16 februarie 2023, la Hotelul Univers T din Cluj-Napoca și au reunit un număr total de 85 de participanți. Dialogul s-a purtat între experții agenției din Cluj-Napoca și reprezentanții orașelor și municipiilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Scopul atelierului a constat în sprijinirea potențialilor beneficiari în vederea pregătirii proiectelor din domeniul regenerării urbane.


În cadrul atelierului, Petru Alboi-Șandru, Director General Adjunct și Șef AM al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, a prezentat Ordonanța de Urgență 183/2022 și impactul acesteia asupra proiectelor care urmează să fie implementate în actuala perioadă de programare. Prezentarea a inclus noțiuni de natură operațională și legislativă referitoare la proiectele de regenerare urbană, dar și aspecte referitoare la zonele și spectrul de activități eligibile pentru intervenții de regenerare urbană.


Metodologia de elaborare a studiilor de urbanism, solicitate prin OUG 183/2022, a fost prezentată de către Eugen Pănescu, arhitect urbanist și membru al comitetului executiv al Consiliului Arhitecților din Europa. Prezentarea a pornit de la definirea noțiunii de „regenerare urbană”, concept care trebuie înțeles drept un proces complex și de durată. Au urmat apoi definirea studiilor de urbanism pentru regenerare și a zonelor cu potențial de regenerare, exemple de bune practici din spațiul european și greșeli frecvente de planificare urbană care trebuie evitate în perioada de planificare viitoare. De asemenea, a fost prezentată metodologia de elaborare a studiilor de urbanism, metodologie care va necesita desigur, adaptare la particularitățile fiecărui proiect în parte.


Prezentarea metodologiei a fost urmată de două sesiuni de întrebări și răspunsuri, moderate tot de către arhitectul Pănescu. În acest context, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări punctuale, referitoare la proiectele proprii, incluse fie în Planul Urbanistic General (PUG), fie în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU).


Sursă foto și text: ADR Nord-Vest