Atelierele de lucru "Parcuri de specializare inteligentă" și "Infrastructură balneo și balneoclimatică - Sustenabilitatea proiectelor", organizate la Cluj-Napoca, în data de 11 mai 2023

16.05.2023 | ADR Nord-Vest


Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și ROREG - Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România au organizat, în parteneriat, două ateliere de lucru pe temele "Parcuri de specializare inteligentă" și "Infrastructură balneo și balneoclimatică - Sustenabilitatea proiectelor".


Atelierele s-au desfășurat în data de 11 mai 2023, la Hotelul "Univers T" din Cluj-Napoca și au reunit un număr total de 75 de participanți. Dialogul s-a purtat între experții ADR NV și reprezentanții unităților administrativ teritoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, consultanți și reprezentanți ai clusterelor și parcurilor industriale. Scopul atelierelor a constat în sprijinirea potențialilor beneficiari în vederea pregătirii unor proiecte de succes în domeniul specializării inteligente și respectiv al infrastructurilor balneo și balneoclimatice.

În cadrul atelierului "Parcuri de specializare inteligentă", Anca Roman, Expert tehnic în cadrul Departamentului Specializare Inteligentă, Ajutor de Stat și Instrumente Financiare Inovatoare a prezentat oportunitățile de finanțare pentru parcurile de specializare inteligentă în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. De asemenea, a precizat etapele de parcurs în vederea pregătirii proiectelor, evaluarea tehnico-financiară a acestora, normele de acreditare, cât și principiile care trebuie respectate de către fondatori în procesul de elaborare al planurilor de dezvoltare al parcurilor de specializare inteligentă.


Șeful Departamentului Specializare Inteligentă, Ajutor de Stat și Instrumente Financiare Inovatoare, Cristian Otgon, le-a vorbit participanților despre avantajele companiilor, în special al IMM-urilor inovatoare pentru dezvoltarea parcurilor de specializare inteligentă. Au fost explicate noțiunile de "inovare" și "activități de inovare" în conformitate cu definițiile formulate de experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), în cadrul Manualului de la Oslo, publicat în anul 2018. De asemenea, au fost descrise tipurile de activități desfășurate în cadrul parcurilor de specializare inteligentă, tipurile de cheltuieli specifice activității de inovare, canalele de atragere ale IMM-urilor, cât și acțiunile prealabile depunerii cererilor de finanțare care trebuie întreprinse de către autoritățile publice locale.

În cadrul atelierului "Infrastructură balneo și balneoclimatică - Sustenabilitatea proiectelor", Petru Alboi-Șandru, Director General Adjunct și Șef AM al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, a prezentat apelurile de proiecte aferente dezvoltării infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic. A oferit detalii referitoare la obiectivele de politică, obiectivele specifice, prioritățile de finanțare, acțiunile sprijinite în cadrul apelului, indicatorii de realizare și de rezultat, solicitanții eligibli pentru fiecare apel în parte, condițiile de eligibilitate, cât și temele orizontale și importanța respectării principiului "DNSH", principiu care vizează prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.
Seria prezentărilor a fost încheiată de Cristian Otgon, care a descris criteriile de eligibilitate ale proiectelor. Prezentarea sa a inclus precizări referitoare la modalitățile de demonstrare a sustenabilității proiectelor, respectiv: analiza multicriterială realizată în baza a trei criterii disctincte - financiar, tehnic și comercial, contractul de credit bancar pentru asigurarea confinanțării proiectului și scrisoarea de garanție bancară.

Prezentările experților ADR NV au fost urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri în cadrul cărora participanții au avut ocazia de obține răspunsuri la întrebări punctuale referitoare la proiectele proprii și la potențialele dificultăți întâmpinate în procesul de dezvoltare și de redactare al acestora.


Sursă foto și text: ADR Nord-Vest