Atelier De Lucru Pentru Promovarea Oportunităţilor De Finanţare Din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, În Județul Argeș

28.04.2023 | ADR Sud-Muntenia


Marți, 25 aprilie 2023, începând cu ora 11:00, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat, în colaborare cu Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG, un atelier de lucru pentru promovarea oportunităţilor de finanţare din Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice şi îmbunătăţirea accesului la învăţământul general obligatoriu.


Întâlnirea a avut loc la sediul Consiliului Județean Argeș, din municipiul Pitești. Noutățile aduse de PR SM 2021-2027 au fost prezentate de Daniela Traian, director Direcția Dezvoltare, Gabriela Călin, directorul Direcției Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia 2021-2027 și Andreea-Mirela Tache, directorul Cabinetului Directorului General, autorităților publice locale din județul Argeș.

Având în vedere faptul că perioada de consultare publică a celor două ghiduri ale solicitantului pentru apelurile: "Sprijin acordat învăţământului primar şi secundar pentru îmbunătăţirea accesului egal la servicii de calitate şi incluzive în educaţie, inclusiv prin promovarea rezilienţei pentru educaţia şi formarea la distanţă şi online" şi "Promovarea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiţii în clădiri publice" s-a încheiat, Autoritatea de Management din cadrul ADR Sud-Muntenia a organizat acest eveniment în scopul discutării condiţiilor de eligibilitate şi de finanţare.


Evenimentul are loc în cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării şi implementării FES/ Ia nivelul autorităţilor publice locale de la nivelul oraşelor, municipiilor şi judeţelor din România", cod SMIS 132349, finanţat prin Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică 2014-2020.

Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG, este un organism neguvernamental, creat în anul 2005, care reuneşte cele opt agenţii pentru dezvoltare regională din România şi urmăreşte promovarea unei abordări comune şi unitare în ceea ce priveşte dezvoltarea regională şi implementarea programelor cu finanţare europeană.


Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia este Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 și va gestiona peste 1,57 miliarde de euro pentru cetățenii din județele componente ale regiunii - Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 este publicat pe site-ul Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Despre noi > Activitatea ADR Sud - Muntenia > Dezvoltare regională > 2021-2027 > PR Sud - Muntenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/programul-regional-sudmuntenia-20212027/static/1295


Sursă foto și text: ADR Sud-Muntenia