Atelier Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

12.04.2023 | ADR București-Ilfov


În data de 06.04.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov - ADR BI și Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG au organizat ultimul atelier de lucru din seria celor 4 ateliere dedicate autorităților publice locale din mediul urban și de la nivelul consiliului județean Ilfov, care vizează buna înțelegere a obligațiilor ce le revin în legătură cu respectarea temelor orizontale, cât și înțelegerea noilor concepte promovate de Comisia Europeană și sunt necesare implementării cu succes a viitoarelor proiecte, ce vor fi finanțate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 (PR BI).


Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România" - COD SMIS 132349 finanțat în cadrul POAT 2014-2020.

Tematica atelierului de lucru a fost: "Infrastructuri verzi, abordarea de tipul -- landscape level approach -- și utilizarea soluțiilor bazate în principal pe natură în PR BI 2021-2027", acesta s-a desfășurat în format fizic la sediul ADR BI în intervalul 10:00 - 16:00 și a reunit reprezentanți ai APL-urilor din mediul urban și reprezentanților Consiliului Județean Ilfov implicați în prezent sau care vor fi implicați pe viitor în proiecte cu finanțare europeană.


Principalele puncte de discuție abordate în cadrul atelierului au fost:

  • Prezentarea și analiza acțiunii 3.5 Crearea, îmbunătățirea și extinderea spațiilor și infrastructurilor verzi printr-o abordare de tipul landscape level approach și utilizarea soluțiilor bazate în principal pe natură aferentă „Priorității 3 - O regiune prietenoasă cu mediul” din cadrul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 - Tipuri de activități eligibile, activități complementare, categoriile de infrastructuri verzi din mediul urban care vor putea beneficia de sprijin etc.
  • Prezentarea cadrului general aferent infrastructurilor verzi, abordarea de tipul „landscape approach”, utilizarea soluțiilor bazate pe natură și exemple de bune practici;
  • Prezentarea provocărilor societale ale orașelor și ale regiunii București Ilfov;
  • Prezentarea serviciilor ecosistemice și a beneficiilor materiale sau imateriale pe care acestea le furnizează societății, plus indicatori pentru evaluarea acestor servicii;
  • Indicatori pentru evaluarea beneficiilor și criteriile de prioritizare ale proiectelor;
  • Oportunități și bariere în implementare proiectelor.

Prezentările susținute și documentele prezentate în cadrul atelierului pot fi obținute accesând link-ul următor: https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/.


Sursă foto și text: ADR București-Ilfov