Asociația ROREG a realizat "Analiza proiectelor contractate de către autorități publice locale în cadrul POR 2014-2020"

10.12.2020 | ROREG


Asociația ROREG a realizat Analiza proiectelor contractate de către autorități publice locale în cadrul POR 2014-2020, un rezultat al proiectului "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România", cod SMIS 132349.

Această analiză are ca obiectiv prezentarea situației proiectelor contractate de către autoritățile publice din mediul urban și de către consiliile județene de pe teritoriul României, în cadrul POR 2014-2020, până în luna Iunie a anului 2020 și conține 9 părți:

 • O analiză la nivel național care oferă o perspectivă globală asupra situației proiectelor contractate;
 • Câte o analiză pentru fiecare dintre cele 8 Regiuni de Dezvoltare.


Analizele

În cadrul fiecărui document realizat, s-a păstrat o coerență metodologică, fiind aplicate aceleași metode de analiză după cum urmează:

 • Focusul este pe 3 categorii de autorități publice locale, principalii beneficiari ai fondurilor POR 2014 - 2020:
  • Consilii Județene;
  • Municipii;
  • Orașe.
 • Pentru fiecare categorie de autoritate publică locală fost evaluați 4 indicatori generali:
  • Numărul total de autorități publice locale care au contractat proiecte;
  • Numărul total de proiecte contractate;
  • Valoarea proiectelor contractate;
  • Domeniile principale de interes.

Analizele pot fi regăsite atât în secțiunea Fonduri Europene, sub-secțiunea Studii și analize, cât și aici:

Analiza proiectelor contractate - national
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Nord-Est
Analiza proiectelor Contractate - Regiunea Sud-Est
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Sud-Muntenia
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Sud-Vest Oltenia
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Vest
Analaliza proiectelor contractate - Regiunea Nord-Vest
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Centru
Analiza proiectelor contractate - Regiunea București-Ilfov


Sursă foto și text: ROREG