Nevoi de competențe în gestionarea proiectelor cu finanțare UE

17.09.2020 | ROREG


Asociația ROREG a realizat Analiza nevoilor de competențe și formare în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană în rândul autorităților publice locale, un rezultat al proiectului ”Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România, cod SMIS 132349.

Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite la chestionarul intitulat: Analiza nevoilor de competențe și formare în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană. Scopul acestui chestionar a fost identificarea nevoilor de dezvoltare a competențelor cu privire la gestionarea proiectelor din FESI ale autorităților publice locale din mediul urban și autorităților locale județene.


Chestionarul a fost distribuit tuturor celor 320 de orașe și municipii, municipiul București și celor 41 de consilii județene din cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare și a vizat experiența anterioară a fiecărei autorități publice cu privire la:

  • Gradul de cunoaștere al programelor cu finanțare din fonduri europene;
  • Numărul de proiecte cu fonduri europene depuse și contractate;
  • Dificultățile întâmpinate în elaborarea și implementarea proiectelor;
  • Principalele nevoi de formare care pot contribui la îmbunătățirea procesului de elaborare și implementare a proiectelor;

De asemenea, chestionarul a urmărit și identificarea domeniilor de interes principale pentru perioada viitoare de programare 2021-2027.

Analiza va sta la baza identificării instruirilor necesare și a schimbului de bune practici care să sprijine în mod real autoritățile publice locale, beneficiari de fonduri europene, în dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor de elaborare și implementare a proiectelor cu finanțare FESI, cu rezultate în cadrul exercițiului financiar 2021-2027.

Analiza competențelor poate fi accesată aici!