Anunț participare pentru atribuirea contractului de "Servicii organizare sesiuni de instruire în următoarele domenii - Planificare strategică; Documentații tehnico-economice. Proprietatea; Management de proiect; Achiziții publice"

25.01.2022 | ROREG


Asociația ROREG lansează procedura pentru atribuirea contractului de “Servicii organizare sesiuni de instruire în următoarele domenii: Planificare strategică; Documentații tehnico-economice. Proprietatea; Management de proiect; Achiziții publice” derulată în conformitate cu prevederile Procedurii proprii simplificate pentru servicii din categoria celor incluse în Anexa 2 a Legii nr.98/2016.


Data limită de depunere a ofertelor: 09.02.2022, ora 17.00
Documentatia de atribuire poate fi accesată mai jos:

Anunt de atribuire - servicii sesiuni instruire ROREG
Descarcă
Anunț de participare - sesiuni instruire 4 tematici
Descarcă
Adresa inaintare documentatie sesiuni instruire - 4 tematici
Descarcă
Caiet de sarcini - sesiuni instruire 4 tematici
Descarcă
Clauze contractuale - sesiuni instruire 4 tematici
Descarcă
Formulare - sesiuni instruire Roreg
Descarcă
Clarificare din oficiu Anunt nr. 64 din 25.01.2022
Descarcă
Raspuns consolidat solicitari clarificari sesiune instruire 2022
Descarcă


Sursă foto și text: Asociația ROREG