Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est și EIT Manufacturing CLC East (RO)

01.02.2022 | ADR Nord-Est


Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est și EIT Manufacturing CLC East (RO) au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru creșterea gradului de convergență a Regiunii Nord-Est cu inițiativele europene pentru îmbunătățirea performanței industriei manufacturiere.

Memorandumul presupune cooperarea strânsă dintre cele două entități, mobilizarea stakeholderilor regionali și promovarea interacțiunii producătorilor naționali cu EIT Manufacturing.

Educația, inovația si crearea de afaceri sunt doar câțiva factori-cheie pentru o dezvoltare sustenabilă a societății. O integrare mai bună a acestori factori cu inițiativele europene este necesară pentru a crește performanța pe plan global, precum și pentru a garanta viitorul pe care societatea noastră și-l dorește. Acest memorandum semnat de EIT Manufacturing CLC East și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est reprezintă fundamentul pentru o serie de activități și proiecte menite să transforme industria manufacturieră a regiunii. Colaborarea dintre cele două entități va crește gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la schema de inovație regională (RIS) a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), va oferi informații relevante și va promova viitoarele oportunități create. Cele mai importante direcții de acțiune, conținutul și instrumentele de cooperare prevăzute de Memorandumul de înțelegere vor fi revizuite anual de către ambele părți, pentru a fi, astfel, îmbunătățite pe baza experienței celor doi parteneri.

„Prin intermediul acestui Memorandum de Înțelegere vom co-iniția activități și proiecte la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est, care să contribuie la accelerarea coagulării și creșterii ecosistemului de inovare al EIT Manufacturing în România. O prioritate pentru noi este să facilităm participarea inovatorilor, a factorilor de decizie și a altor părți interesate din țară la schimburi de know-how cu comunitățile europene de cunoaștere ale EIT”, a sintetizat Ionuț Țața, CEO Iceberg.


Directorul General al ADR Nord-Est, Vasile Asandei, a declarat: „Acest Memorandum întărește legăturile de cooperare dintre Regiunea Nord-Est și Institutul European de Inovare si Tehnologie, deschizând o serie de noi oportunități pentru reprezentanții industriilor manufacturiere. Dezvoltarea prin inovare și specializare inteligentă reprezintă o prioritate pentru Agenția noastră, a cărei misiune este generarea de creștere socio-economică durabilă. Având în vedere că multe dintre sectoarele „smart” ale regiunii se regăsesc printre industriile adresate de EIT Manufacturing, vom încerca să construim împreună un cadru colaborativ cât mai pragmatic și creativ, prin care să venim în întâmpinarea provocărilor cu care se confruntă întreprinzătorii, companiile și cercetătorii din Nord-Estul României.”

EIT Manufacturing este un parteneriat format din 67 de organizații din 18 țări diferite, inclusiv Volkswagen, Volvo, Universitatea de Tehnologie din Darmstadt, Politehnica din Torino, Politehnica din Milano, Comisia Franceză pentru Energii Alternative și Energie Atomică (CEA), Siemens, Comau, Brembo, Volvo Group Trucks Operations, Universitatea Slovacă de Tehnologie și Whirlpool Europe. Această rețea are sprijin și susținere din partea Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism independent al UE creat pentru a susține inovatorii să transforme cele mai bune idei în produse, servicii și locuri de muncă pentru Europa.

Hub-ul EIT Manufacturing din România este coordonat de Iceberg+, lider pe piața de consultanță în inovare și transfer tehnologic cu o experiență extensivă în proiecte europene și naționale focalizate pe inovare și transformare digitală, alături de Universitatea ”Transilvania” din Brașov. Iceberg+ a sprijinit această colaborare și va continua să reprezinte interesele EIT Manufacturing în România, în relația cu companiile, universitățile și sectorul public.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est are rolul de a elabora și implementa strategii, de a atrage resurse și de a identifica și implementa programe de finanțare pentru o crestere socio-economica durabila. ADR Nord-Est mediază interactiunile dintre companii, cercetători. autorități publice și societatea civilă, facilitând și operaționalizând parteneriate regionale, naționale și internaționale care oferă sprijin pentru a dezvolta și încuraja antreprenoriatul în regiunea Nord-Est.


Sursă foto și text: ADR Nord-Est