Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov publică spre consultare ultima variantă a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027 (RIS3 BI)

20.08.2021 | ADR București-Ilfov


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) publică spre consultare ultima variantă a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027 (RIS3 BI).

Aceasta este rezultatul mai multor luni de muncă ce au constat în centralizarea, analizarea și înglobarea observațiilor și propunerilor transmise de Comitetul Regional de Inovare București-Ilfov (CRI BI), de stakeholderii regionali ce au dat curs invitației noastre de a participa la consultarea publică, precum și a elementelor evidențiate de evaluarea calitativă întreprinsă de experții Centrului Comun pentru Cercetare al Comisiei Europene – JRC.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii București-Ilfov 2021-2027 este elaborată în baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană și a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul României privind măsurile necesare îndeplinirii condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” (necesară pentru accesarea finanțărilor în cadrul OP 1 „O Europă mai inteligentă”) și reprezintă un demers cu importanță strategică în vederea fundamentării procesului de planificare și definire a priorităților de investiții la nivel regional.


Prioritățile de specializare inteligentă, respectiv mixul de politici al RIS3 BI au fost stabilite urmare unui proces de descoperire antreprenorială de jos în sus, pe baza atuurilor regiunii, a avantajelor competitive, precum și ținând cont de provocările identificate de actorii regionali.

Contribuția actorilor regionali rămâne în continuare motorul procesului RIS3 BI motiv pentru care ADR BI le adreseaza rugămintea de a-i sprijini prin propuneri / observații / critici referitoare la documentul RIS3 BI – versiunea august 2021.

Rezultatele acestei runde de consultări publice vor fi valorificate în varianta finală a Strategiei RIS3 BI 2021-2027 care va fi propusă spre avizare Comitetului Regional de Inovare București-Ilfov și ulterior spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov in luna septembrie.

Observațiile si propunerile pot fi trimise până la data de 20.08.2021 mai multe detalii aici: https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/strategia-ris-3-bi/


Sursă foto și text: ADR București-Ilfov