Actualele proiecte finanțate cu fonduri europene vor constitui baza pentru pregătirea noilor cereri de finanțare gestionate de ADR Centru prin Programul Operațional Regional 2021-2027

12.08.2021 | ADR Centru


Cea mai importantă reuniune de lucru destinată reprezentanților administrației publice locale din Regiunea Centru a fost organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru azi la Alba Iulia. Evenimentul a reunit mai mult de 35 participanți care au discutat despre stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 și au analizat felul în care vor fi pregătite viitoarele proiecte ce ar putea obține finanțare în perioada 2021-2027. În acest context, au fost dezbătute mai multe teme relevante privind procesul de dezvoltare regională.

Discuțiile s-au desfășurat în cadrul forului regional - Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru - în cadrul căreia reprezentanții municipiilor, orașelor și comunelor din Regiunea Centru, au analizat modul în care regiunea noastră se pregătește pentru absorbția fondurilor europene ce vor fi disponibile începând cu anii următori.

În cadrul întâlnirii de lucru, care a durat mai mult de trei ore, experții ADR Centru au prezentat participanților stadiului implementării Programului REGIO 2014-2020 în Regiunea Centru. În cadrul acestui Program, până la această dată, au fost lansate 66 de apeluri de proiecte în Regiunea Centru, din care acum 64 de apeluri sunt închise și 2 apeluri deschise. În cadrul POR 2014-2020 până la 01 iulie 2021 au fost depuse 2.293 cereri de finanțare, cu o valoare totală solicitată de peste 3 miliarde euro, la o alocare regională de aproape 800 milioane euro, fapt care indică interesul foarte mare pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile. Dintre aceste cereri de finanțare, 411 se află în procedura de selecție, iar aproape 1100 proiecte, a căror valoare totală depășește 1,6 miliarde euro sunt contractate sau în fază de precontractare.


”Am prezentat partenerilor noștri principali, membrii CDR Centru, modul în care se derulează Programul REGIO 2014-2020. Împreună am trecut peste toate dificultățile întâmpinate din cauza pandemiei în ultimul an și jumătate. Proiectele europene nu sunt blocate, deși în anumite sectoare am întâmpinat greutăți, deoarece au fost câteva luni în cursul anului trecut când nu toți beneficiarii au putut să lucreze din plin, iar în acest an prețurile diferitelor materii prime și materiale au crescut. Noi am respectat obiectivele pe care ni le-am stabilit și am prezentat felul în care le-am atins. Am analizat punctual proiectele în lucru și am concluzionat că avem toate premisele să depășim valoarea de 1,3 miliarde euro care vor fi atrași până în 2023 prin proiectele de dezvoltare a Regiunii. Practic, în acest an avem o țintă de absorbție la nivelul Regiunii Centru de aproape 120 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională,” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Pe de altă parte, participanții la această întâlnire de lucru au analizat stadiul pregătirii noilor programe de finanțare pentru perioada 2021-2027. La începutul lunii iulie au intrat în vigoare Regulamentele europene aferente pachetului legislativ privind politica de coeziune pentru viitoarea perioadă de finanțare a Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, membrii CDR Centru au discutat despre prioritățile prevăzute în viitorul Program Operațional Regional 2021-2027, pe care ADR Centru îl va coordona în calitate de Autoritate de Management. Aceste analize au fost bazate pe o trecere în revistă a tuturor programelor de finanțare derulate în regiune. Este vorba de un număr de peste 5.450 proiecte contractate – începând din 2015 până la sfârșitul primului trimestru al acestui an - în cadrul tuturor programelor operaționale, finanțate prin intermediul a trei fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC) și Fondul Social European (FSE). Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 32,5 miliarde lei.

”Pe parcursul întâlnirii noastre am abordat și problematica privind viitoarele cereri de finanțare, care trebuie să se bazeze pe realizările din actualele proiecte. Din punct de vedere al programării, noi am elaborat, într-un larg cadru partenerial, atât Planul de Dezvoltare Regional 2021-2027, dar și o versiune revizuită a Strategiei pentru Dezvoltare Inteligentă a Regiunii, pentru aceeași perioadă. Avem astfel baza pentru a ne defini prioritățile prevăzute în viitorul Program Operațional Regional 2021-2027, pe care îl vom coordona în calitate de Autoritate de Management. Aceste priorități concordă cu nevoile regionale și este evident faptul că absorbția actualelor fonduri va influența și bugetul total de peste 1,4 miliarde euro, pe care estimăm să-l investim pentru viitorul Regiunii Centru prin POR 2021-2027”, a completat domnul Simion Crețu.


Alte Informații

În cadrul Ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru - desfășurată în 16 iulie 2021 în format fizic, la Hotel Allegria din Alba Iulia - au fost aprobate Proiectele de Hotărâri ale acestui for, privind propunerea de alocare suplimentară a unor resurse financiare pentru contractarea a două proiecte în cadrul Priorității de Investiții 7.1 Infrastructura de turism prin POR 2014-2020, de avizare a Acordului-Cadru de Parteneriat pentru Centrul Europe Direct (ED) Nr. 8 și a Acordului de grant specific Nr. 8/2021 pentru Centrul EUROPE DIRECT Regiunea Centru, precum și de aprobare a participării ADR Centru în proiectele InnovaSPA și BIO4ECO, înaintate pentru finanțare în cadrul apelului 5 al Programului Interreg Europe.

”În esență, în cadrul acestei sesiuni de lucru am convenit că trebuie să urmărim atent ca toate proiectele să se deruleze conform celor stabilite în contracte, să fie finalizate la timp, iar noi vom sprijini beneficiarii, pentru a rezolva sau evita cât mai multe din posibilele probleme întâmpinate în procesul de absorbție a fondurilor europene, pentru a folosi cât mai eficient resursele publice de care dispunem”, a completat directorul general ADR Centru.


Sursă foto și text: ADR Nord-Vest