Activități destinate Anului European al Tineretului în Regiunea Centru

26.08.2022 | ADR Centru


Anul 2022 este Anul european dedicat tineretului, iar activitățile programate pentru următoarele luni de către Centrul Europe Direct Regiunea Centru - susținut de structura gazdă Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru - au în centrul acțiunilor tinerii din Regiunea Centru. Crosul Europei, Friendship Challenge și o suită de dezbateri pe teme de mediu în fiecare județ, reprezintă activitățile ce vor implica tinerii din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Scopul activităților va fi de a transmite tinerilor informații despre modul în care UE îi sprijină și de a transmite Comisiei Europene opiniile și impresiile participanților. Activitățile se vor derula în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene și cu asociații din Regiune.

Prin activități interactive, tinerii sunt provocați să se implice în viața comunităților și le sunt transmise informații despre rolul UE destinat sprijinului lor. Astfel, le sunt transmise principii importante susținute de Comisia Europeană pentru dezvoltarea lor pe viitor, pentru a cunoaște alți tineri, dar și reprezentanți ai instituțiilor europene. După cum atestă datele statistice, tinerii din ziua de astăzi sunt mai puțin interesați de formele tradiționale de participare, dar își apară cu fermitate ideile, adoptând abordări inovatoare. De aceea, Anul european al tineretului urmărește să aducă un omagiu implicării tinerilor și să recunoască acest fenomen, mai ales după perioada grea a pandemiei care i-a afectat pe mulți dintre ei.


"Am propus aceste activități cu scopul de a scoate în evidență rolul important pe care îl joacă tinerii în construirea unui viitor mai bun - mai verde, mai incluziv și mai digital - la nivel european. Le oferim numeroase posibilități de a învăța, de a-și împărtăși opiniile, de a cunoaște oameni și de a participa la activități în Regiunea Centru. După cum ne-au transmis și reprezentanții UE, Anul european al tineretului este ocazia potrivită pentru a privi înainte cu încredere și speranță, în perspectivă post-pandemică. Obiectivul este includerea tinerilor și priorităților acestora în elaborarea politicilor viitoare de dezvoltare, precum și în organizarea de activități dedicate lor, încurajându-i astfel să contribuie la schimbare, să încerce să modeleze un viitor european așa cum își doresc", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Pentru Crosul Europei, derulat începând cu luna octombrie, echipa Europe Direct Regiunea Centru se va deplasa în cel puțin două licee din fiecare județ al regiunii (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu), în care tinerii vor fi invitați să aleagă un stil de viață sănătos, petrecând un timp de alături de prieteni, cu posibilitatea de a pleca acasă cu multe informații, materiale promoționale și premii.


Prin Friendship Challenge, de la începutul lunii noiembrie, vor fi mobilizați elevii din mai multe școli din toate județele Regiunii, pentru a constitui echipe care vor parcurge probe și provocări în mai multe etape. Pe parcursul acestora participanții vor răspunde la întrebări despre UE, vor colabora cu colegii de echipă pentru a obține un scor mai bun, pentru a obține chei, indicii și oportunități de a forma comunități puternice.

În cadrul dezbaterilor pe teme de mediu, în ultimul trimestru al anului, elevii și profesorii vor fi invitați să dezbată soluțiile cu aplicabilitate și eficiență în domeniul îmbunătățirii calității mediului înconjurător, iar cele mai bune echipe vor participa la dezbaterea finală, pe parcursul a 2-3 zile, într-o locație reprezentativă din Regiunea Centru. Juriul constituit din reprezentanți ai structurii gazdă, ai Parlamentului European și publicul larg, vor decide la final care este echipa câștigătoare.


Background info

Comisia Europeană a lansat un sondaj online în octombrie 2021, pentru a cunoaște opiniile, așteptările și sugestiile tinerilor. Analiza rezultatelor primite prin cele aproape 5.000 de răspunsuri a arătat, printre altele, că 64% dintre aceștia își doresc ca "educația și formarea" să fie tema centrală a Anului european al tineretului, iar 61% au indicat că "dezbaterile și dialogurile interactive" sunt cea mai bună modalitate prin care tinerii să-și facă auzită vocea.

La nivel european a fost lansat Portalul pentru tineret (https://europa.eu/youth/year-of-youth_ro) este centrul de comunicații al Anului european al tineretului. Activitățile, evenimentele și inițiativele politice sunt publicate aici, astfel încât tinerii să se poată implica mai ușor și mai eficace în viața publică.

Tinerii s-au confruntat cu dificultăți semnificative în timpul pandemiei. Închiderea instituţiilor de învăţământ, desfăşurarea limitată a unor activităţi de tip hobby, precum şi lipsa interacţiunii sociale sunt doar câteva dintre aspectele care şi-au lăsat puternic amprenta asupra dezvoltării lor. În acest context, iniţiativa denumită "Anul european al tineretului" onorează străduinţa lor de a depăși momentele mai puţin plăcute cu care s-au confruntat în decursul ultimilor doi ani. Aşadar, "Anul european" presupune organizarea de conferințe, evenimente, programe, dar și campanii de informare, promovare.


Combaterea şomajului în rândul tinerilor

Rata şomajului constituie un subiect de interes pentru Uniunea Europeană. În acest sens, au fost gândite o serie de măsuri pentru a combate această chestiune, printre care:


Programe pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

"Garanția pentru tineret" reprezintă o inițiativă europeană cu scopul de a oferi tuturor tinerilor cu vârsta sub 30 de ani acces la o ofertă de calitate pentru un loc de muncă, curs de formare continuă, program de ucenicie sau stagiu.

Totodată, "Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor" se referă la o altă resursă financiară importantă a Uniunii Europene cu rolul de a sprijini punerea în aplicare a programului menţionat anterior, precum şi asistența acordată tinerilor pentru a-și găsi primul loc de muncă, prin acordarea unor stimulente angajatorilor. Proiectul vizează în special tinerii care locuiesc în regiuni unde rata șomajului depășește 25%.


Stagii de practică şi ucenicie

Platforma "Alianța europeană pentru ucenicii" a fost lansată pentru a sprijini "Garanția pentru tineret" și pentru a îmbunătății calitatea internshipurilor derulate în cadrul Uniunii Europene.


Programul Erasmus+

În primăvara anului 2021, a fost adoptat de către Parlamentul European noul program Erasmus+ pentru perioada 2021-2027. Astfel, eurodeputații au asigurat obţinerea unui fond suplimentar de circa 1,7 miliarde euro pentru derularea programului, adică un total de aproximativ 28 de miliarde de euro. Bugetul amintit are o valoarea dublă comparativ cu finanțarea perioadei precedente, respectiv 2014-2020.

Din perspectiva direcţiei stabilite, noul Erasmus+ se va axa pe incluziune socială, tranziția către o economie verde și digitală, asigurând participarea celor care provin din medii defavorizate.


Sursă foto și text: ADR Centru