ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027

19.10.2020 | ADR Nord-Vest


ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027 prin care va susține implementarea proiectelor de dezvoltare a regiunii prin finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, mediului universitar și societății civile în vederea creșterii calității vieții în regiune.


POR Nord-Vest 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: cercetare/dezvoltare/inovare și transfer tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor, Smart-City, digitalizare în administrație și în folosul cetățenilor, eficiență energetică, regenerare și dezvoltare urbană, mobilitate și accesibilitate, infrastructură educațională, turism și patrimoniu cultural.

La sfârșitul lunii septembrie, ADR Nord-Vest a transmis Comisiei Europene o primă versiune a POR Nord-Vest 2021-2027, pentru analiză și negociere, fiind primul program operațional elaborat la nivelul Regiunii Nord Vest.
Principalele priorități de intervenție și anvelopa financiară prevăzute vizează următoarele domenii:

 • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 284,251 mil euro.
 • Prioritatea 2 : O regiune cu orașe smart – 138,284 mil euro
 • Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 555,695 mil euro
 • Prioritatea 4 : O regiune accesibilă – 204,979 mil euro
 • Prioritatea 5 : O regiune educată – 102,093 mil euro
 • Prioritatea 6 : O regiune atractivă – 98,951 mil euro
 • Asistență tehnică.

Întregul proces de elaborare al POR Nord-Vest 2021-2027 a urmărit corelarea cu documentele de planificare existente la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027, Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest RIS3, Strategia Regională de Mobilitate Urbană și Orașe Inteligente 2021-2027). De asemenea, s-au urmat liniile strategice ale politicii de coeziune europene, acțiunile propuse prin POR Nord-Vest 2021-2027 fiind concentrate pe cele 5 obiective de politică (OP) ale Comisiei Europene:

 • OP 1 : O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente.
 • OP2 : O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor
 • OP3 : O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale
 • OP4 : O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
 • OP5 : O Europă mai apropiată de cetățenii prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii.

Vă invităm să consultați prima versiune a POR Nord-Vest 2021-2027, Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027, Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest RIS3 și Strategia Regională de Mobilitate Urbană și Orașe Inteligente 2021-2027. Documentele pot fi descărcate de pe link-urile de mai jos:


Sursă foto și text: ADR Nord-Vest