ADR Centru va beneficia de asistență tehnică din partea OCDE pentru creșterea capacității de planificare strategică și de facilitare a inovării

16.03.2022 | ADR Centru


Pornind de la constatarea că actorii naționali și regionali din România au nevoie de mai multă capacitate de a concepe și implementa intervenții concrete la nivelul tuturor nivelurilor de guvernare, intervenții care trebuie să asigure coerența politicilor și planurilor de dezvoltare, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Asociația Agențiilor de Dezvoltare Regională din România (ROREG) au lansat, la sfârșitul săptămânii trecute, proiectul ”Sprijin pentru crearea unei Rețele Naționale de Centre Regionale de Competențe pentru Planificare Strategică”.


Prin această inițiativă - propusă a se desfășura pe o perioadă de 24 luni - OCDE va sprijini Agențiile pentru Dezvoltare Regională în vederea întăririi capacității acestora de planificare strategică și de facilitare a inovării, contribuind astfel la îmbunătățirea competitivității și la procesul de dezvoltare regională. Acesta este unul din cele mai importante proiecte de asistență tehnică având ca beneficiari organizațiile responsabile de coordonarea dezvoltării regionale în România și este susținut și de către Directoratul General pentru Sprijinirea Reformelor Structurale din cadrul Comisiei Europene (DG REFORM).

Disparitățile regionale din România afectează investițiile naționale și regionale, productivitatea, competitivitatea și ocuparea forței de muncă, precum și bunăstarea cetățenilor. O mai bună planificare a dezvoltării și facilitarea unor servicii mai eficiente de sprijinire a inovării la nivel regional pot contribui la soluționarea acestor inegalități. Succesul poate depinde de asigurarea unei capacități regionale și locale pregătite pentru a concepe și a pune în aplicare planificarea strategică locală, precum și consolidarea structurilor regionale dedicate sprijinirii inovării.


Plecând de la abordarea regională specifică, în acord cu realitățile din teritoriu, proiectul coordonat de OCDE va permite elaborarea unei ”foi de parcurs” și a unui ”Plan de Acțiuni” pentru fiecare din cele 8 ADR românești. Organizația mondială pentru cooperare și dezvoltare economică va susține module de instruire în domeniul planificării strategice și în cel al inovării regionale. Necesitatea unui astfel de proiect este chiar mai ridicată în perioada actuală în contextul în care Agențiile pentru Dezvoltare Regională din România își asumă noi responsabilități în calitate de Autorități de Management pentru programele operaționale regionale în perioada 2021-2027 și vor juca, de asemenea, un rol important în procesul de punere în aplicare a Planului Național de Redresare și Reziliență. Acest lucru este însoțit de necesitatea consolidării competențelor regionale în materie de inovare și de a spori inovarea în rândul IMM-urilor.

”Prin activitatea Asociației ROREG - care reunește cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională - încercăm să dinamizăm cât mai multe zone ale administrației, pe care le considerăm importante pentru dezvoltarea Regiunii Centru. Pentru noi sunt acum prioritare pregătirea actorilor locali în vederea atragerii de investitori și procesele de transformare digitală. Din acest ultim punct de vedere, în Regiunea Centru am realizat analize ale stadiului digitalizării în administrația locală și am constatat că este necesară creșterea interacțiunilor între UAT-uri și mediul privat pe acest subiect. ADR Centru poate și trebuie să joace un rol de catalizator, de facilitator și de broker în articularea sistemului regional de inovare, aflat într-o etapă incipientă a dezvoltării sale. Acest lucru este important pentru regiunile în care sistemul de inovare este fragmentat și subsistemele sale sunt mai slab dezvoltate sau, uneori, pur și simplu lipsesc”, a precizat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, în expunerea sa referitoare la acest proiect coordonat de OCDE în România.


Informații de background

Pe parcursul celor trei sesiuni ale evenimentului de lansare a proiectului, reprezentanții ADR-urilor au prezentat punctele forte și punctele slabe ale politicilor și proceselor actuale de planificare regională și inovare din România. Discuțiile - coordonate de către doamna Maria Varinia Michalun, Șef Interimar de Unitate, în cadrul Direcției Guvernanță și Planificare Strategică a OCDE - s-au concentrat pe teme precum: obiectivele de politică, cadrele și instrumentele naționale și regionale ale României pentru planificarea și inovarea dezvoltării regionale; respectiv pe realizările și provocările României în construirea unor ecosisteme de inovare puternice și reziliente în diferite regiuni.


OCDE a prezentat lucrările recente privind promovarea dezvoltării și inovării regionale, subliniind, de asemenea, obiectivele, așteptările și calendarul proiectului OECD-ROREG. În esență, sesiunea de lansare a oferit tuturor celor peste 60 participanți la dezbaterile online oportunitatea de a pune întrebări sau de a discuta diferite aspecte din cadrul acestui proiect.

Prin proiectul coordonat de OCDE se vor realiza diagnoze regionale, prin care vor fi identificate și corelate competențele existente și nevoile de dezvoltare ale regiunii, în procesul de planificare strategică și în sprijinul politicii de inovare pentru dezvoltarea regională. De asemenea, vor fi analizate complementaritățile cu alte politici sectoriale relevante la nivel național și regional. Pentru fiecare dintre cele 8 ADR vor fi întocmite câte o ”foaie de parcurs” și un ”plan de acțiune” în domeniul serviciilor de planificare regională și inovare. Aceste documente vor cuprinde pașii concreți pentru a ghida planificarea dezvoltării regionale și activitățile regionale de sprijinire a inovației. Scopul lor este de a sprijini fiecare dintre Agenții să depășească dificultățile în proiectarea, implementarea și monitorizarea strategiilor de dezvoltare, precum și în identificarea și prioritizarea proiectelor care pot contribui la o dezvoltare regională mai puternică.


Nu în ultimul rând, prin acest proiect se va realiza o metodologie pentru monitorizarea performanței planificării dezvoltării regionale și a serviciilor de sprijin pentru inovare furnizate de ADR-uri. De asemenea, în perioada de implementare vor fi oferite recomandări pentru actorii naționali, regionali și locali pentru a sprijini mai bine regiunile românești să își construiască și să își consolideze, în mod colectiv, capacitatea de inovare și ecosistemul regional de inovare. Suplimentar, pentru a sprijini difuzarea pe termen lung a cunoștințelor dobândite, personalul specializat din Agențiile pentru Dezvoltare Regională va fi pregătit inclusiv pentru instrui pe alții în aceste domenii.


Sursă foto și text: ADR Centru