ADR Centru se va implica în dezvoltarea Organizațiilor de Management a Destinațiilor turistice

07.02.2022 | ADR Centru


România are nevoie acută de profesionalizarea managementului destinațiilor turistice, pentru a deveni competitivă în raport cu alte destinații din Europa. Pentru consolidarea dialogului cu toți factorii implicați în mediul administrativ și economic, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a organizat o reuniune de lucru pentru identificarea posibilităților de colaborare pentru dezvoltarea Organizațiilor de Management a Destinațiilor și a polilor din domeniul turismului. ADR Centru a participat la întâlnirea de lucru de la București, alături de conducerile celorlalte Agenții de Dezvoltare Regională din România, eveniment la care au mai fost prezenți reprezentanți ai Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România și ai Asociațiilor Municipiilor, Orașelor și Comunelor, precum și reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.


Ministrul Constantin Daniel Cadariu dorește să coalizeze toți factorii care pot asigura dezvoltarea potențialului turistic, fapt care va duce și la creșterea calității mediului de afaceri românesc. Turismul este un factor important pentru creștere și dezvoltare economică, cu un impact important asupra creării de locuri de muncă. Din păcate, alături de multe alte sectoare economice, turismul este afectat grav în ultimii ani, din cauza pandemiei, iar la nivel european concurența devine din ce în ce mai acerbă, caz în care România încă nu prezintă o ofertă coerentă, durabilă și de calitate. Pentru a avea succes în a se poziționa și a se dezvolta pe o piață internațională competitivă este nevoie ca activitatea de dezvoltare și promovare a destinațiilor turistice existente să fie coordonată în cadrul unui sistem de management, format din profesioniști specializați în acest domeniu. ADR Centru va colabora cu toți actorii implicați în acest sistem, pentru dezvoltarea polilor din turism și a Organizațiilor de Management a Destinațiilor.


”La întâlnirea cu Ministrul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) am prezentat situația clară a investițiilor din acest sector economic din Regiunea Centru. Avem un larg parteneriat cu administrația publică locală, cu Consiliile județene și primăriile din regiunea noastră și dezvoltăm foarte multe acțiuni comune, fie pentru investiții, fie pentru promovare turistică. Totuși, suntem pe deplin conștienți de importanța gestionării coordonate a componentelor destinației în scopul dezvoltării și valorificării potențialului turistic local și regional. Din acest punct de vedere am convenit cu conducerea MAT să cooperăm pentru aceste două componente: Organizațiile de Management al Destinațiilor (OMD) și polii de dezvoltare turistică. În cadrul discuțiilor de la București a reieșit că ADR-urile pot deveni structuri suport pe parte tehnică si financiară pentru sprijinirea funcționării OMD-urilor regionale și locale. Pe de altă parte, dezvoltarea OMD va beneficia și de resurse imprtante în cadrul PNRR, Pilonul IV - Coeziune socială și teritorială, unde bugetul prevăzut la nivel național este de peste 2,5 miliarde euro. Strict la nivelul Regiunii Centru, noi coordonăm implementarea Programului Operațional Regional CENTRU 2021-2027, prin care vom susține investițiile în infrastructura locală de turism, pentru a crea ”o regiune cu un turism durabil și sustenabil”, având la dispoziție fonduri totale de peste 30 milioane euro, la care se adaugă și o parte a investițiilor pentru a crea ”o regiune atractivă”, unde alocarea totală este de aproape 120 milioane euro. Aceste resurse se vor adăuga celor peste 175 milioane euro atrase deja spre dezvoltarea acestui sector economic în perioada 2007-2021, prin POR. Astfel, dorim să întărim bazele creșterii turismului, ca unul dintre motoarele principale ale procesului de dezvoltare regională”, a declarat domnul Simion Crețu, Director General ADR Centru.


În prezent, în România, ponderea turismului în Produsul Intern Brut (PIB) este încă sub potențial, în special la nivel național. La nivel regional, ponderea turismului în PIB este de 3,8%, mai mare decât cea națională de 2,8%. Cu o natură generoasă şi un patrimoniu cultural de o mare valoare, Regiunea Centru dispune de un potenţial turistic ridicat şi diversificat, atât natural cât și antropic. Baza materială a turismului din Regiunea Centru cuprinde peste 2250 unităţi de cazare, dintre care circa 40% sunt pensiuni agroturistice, 26,6% sunt pensiuni turistice, iar 14,5% sunt hoteluri sau moteluri. Conform statisticilor oficiale Regiunea Centru s-a situat constant, în ultimii ani, pe primul loc la nivel național în ce privește structurile de primire turistică, deține 26,8% din totalul structurilor de cazare. În ultimii ani s-au realizat investiții majore, preponderent din fonduri europene, care au vizat reabilitarea și modernizarea infrastructurii de cazare și de agrement, contribuind astfel la creșterea calității serviciilor turistice.


Având în vedere importanța economică și socială a destinațiilor turistice, precum și existența unui patrimoniu natural și cultural superior, este foarte important ca dezvoltarea, respectiv marketarea destinațiilor turistice să fie realizată în cadrul unui parteneriat public-privat, în care cele două entități să țină cont de viziunea asupra dezvoltării fiecărei destinații în special, dar și de necesitatea dezvoltării turismului, în general. Organizaţia de Management al Destinaţiei (OMD) este o entitate cu personalitate juridică, care funcţionează prin asocierea, reprezentanților autorității publice locale din componența destinației, cu reprezentanți ai organizațiilor/federațiilor patronale din turism, sau după caz, cu reprezentanți ai mediului privat din turism, care asigură realizarea politicii de marketing și gestionarea coordonată a componentelor destinației în scopul dezvoltării și valorificării potențialului turistic al destinației. OMD este o asociație de utilitate publică, care realizează politica de dezvoltare turistică a destinaţiei, inclusiv politica de marketing a destinaţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. În acest moment, din cele 21 de organizații care realizează activității de promovare turistică la nivel național, 7 sunt din Regiunea Centru.


Sursă foto și text: ADR Centru