ADR CENTRU A TRIMIS CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ PRIMA VARIANTĂ A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL CENTRU 2021-2027

20.10.2020 | ADR Centru


Regiunea Centru va avea - în perioada de programare 2021-2027 - propriul Program Operațional Regional (POR 2021-2027), cu priorități și alocări adaptate nevoilor regionale, având ca punct de pornire necesitățile regiunii de dezvoltare pe diversele domenii de intervenție pentru mediul public și cel de afaceri, pentru inovare-cercetare, dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea patrimoniului cultural și a turismului.

La începutul lunii octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a transmis Comisiei Europene, pentru analiză și negociere, Structura viitorului POR 2021-2027. Este prima varianta de lucru al programului operațional elaborat la nivelul Regiunii, document strategic de programare care stabilește principalele domenii de finanțare pentru perioada 2021-2027, corelate cu prevederile Cadrului Strategic Comun European și Regulamentele europene. Acest document va suferi modificări in urma procesului de consultare cu CE si factorii interesați. Este supus consultării pe site-ul ADR Centru la adresa http://regio-adrcentru.ro/structura-por-2021-2027/.


”Viziunea noastră, care stă la baza procesului de dezvoltare regională pe care îl coordonăm, este ca Regiunea Centru să devină o regiune curată, atractivă pentru locuitorii săi și pentru turism, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru exploatarea și utilizarea durabilă a resurselor să se afle în atenția fiecărui cetățean. Practic, lucrăm din plin pentru definirea noii Strategii de Dezvoltare a Regiunii Centru, ce reunește șase domenii strategice de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând priorități și măsuri specifice. Vorbim de dezvoltare teritorială și dezvoltare urbană durabilă, ne concentrăm pe îmbunătățirea competitivității economice, a cercetării-dezvoltării și inovării și încercăm să valorizăm și să dezvoltăm resursele umane de care dispunem, să asigurăm o reală incluziune socială, precum și un grad foarte mare de ocupare și de sănătate a populației. Nu în ultimul rând, ținând cont de preocupările continentale, de Pactul Verde European, ne concentrăm pe mediul construit sustenabil, pe creșterea eficienței energetice și pe atenuarea efectelor schimbărilor climatice, fără a lăsa deoparte turismul, patrimoniu cultural, dar și dezvoltarea rurală, agricultura și silvicultura”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Suma totală estimată a fi atrasă în Regiunea Centru prin POR 2021-2027 este peste 1,18 miliarde euro. Autoritățile administrației publice locale, dar și întreprinderile, incubatoarele sau acceleratoarele de afaceri, precum și universitățile, clusterele, organizațiile de cercetare-dezvoltare vor putea accesa finanțări pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a Regiunii Centru, din următoarele domenii (cu suma alocată estimată):

  • O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice - 229.991.307 milioane euro
  • O regiune digitală - 116.381.143 milioane euro
  • O regiune cu comunități prietenoase cu mediul - 451.536.000 milioane euro
  • O regiune accesibilă - 168.031.000 milioane euro
  • O regiune educată - 83,690,000 milioane euro
  • O regiune atractivă - 81.115.000 milioane euro
  • Asistență tehnică – 50.880.439 milioane euro.

Informații de background

Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor avea responsabilitatea finală, în relația cu Comisia Europeană, pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor și obligațiilor ce le revin în calitate de Autorități de Management pentru Programele Operaționale Regionale, chiar dacă încredințează îndeplinirea unor funcții și/sau implementarea unor părți ale Programului către Organisme Intermediare. Pentru exercitarea funcției de plată, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor încheia câte un acord de colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice. Concomitent, în viitoarea arhitectură de gestionare a resurselor europene, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va crea o structură de specialitate, care asigură coordonarea operațională a Programului Operațional Regional, exercitând în acest sens atribuții cum sunt: sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene și Agențiile pentru Dezvoltare Regională în procesul de negociere cu Comisia Europeană aferent perioadei de programare 2021-2027, precum și asigurarea măsurilor necesare implementării deciziilor Guvernului privind cele opt Programe Operaționale Regionale.


Sursă foto și text: ADR Centru