ADR București-Ilfov a publicat spre consultare publică varianta consolidată a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027

11.11.2020 | ADR București-Ilfov


Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a publicat spre consultare publică varianta consolidată a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027, rezultatul unui proces demarat în luna ianuarie 2019 și susținut de un număr important de actori regionali (reprezentanți ai mediului de afaceri, ai universităților și ai centrelor de cercetare-dezvoltare-inovare, ai infrastructurilor de sprijinire a afacerilor, ai administrației publice și ai societății civile incluzând asociații/fundații/ONG-uri.


Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii București-Ilfov 2021-2027 a fost elaborată în baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeană și a Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul României privind măsurile necesare îndeplinirii condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă” (necesară pentru accesarea finanțărilor în cadrul OP 1 „O Europă mai inteligentă”) și reprezintă un demers cu importanță strategică în vederea fundamentării procesului de planificare și definire a priorităților de investiții la nivel regional.

Priorităţile de specializare inteligentă, respectiv mixul de politici al RIS3 BI au fost stabilite urmare unui proces de descoperire antreprenorială de jos în sus, pe baza atuurilor regiunii, a avantajelor competitive, precum și ținând cont de provocările identificate de actorii regionali.

Până în prezent au fost realizate cu sprijinul serviciului științific intern al Comisiei Europene - Centrului Comun de Cercetare (JRC) următoarele progrese: elaborarea analizei potențialului economic, de cercetare și inovare regional; analiza tendințelor existente la nivel global și european; desfășurarea focus-grupurilor (6 focus-grupuri); organizarea atelierelor de descoperire antreprenorială (10 EDP); desfășurarea Apelului de proiecte RIS3 BI și analiza ideilor de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare generate de actorii cheie în cadrul acestuia (217 fișe colectate); organizarea de întruniri ale Comitetului Regional de Inovare București-Ilfov.

Observațiile si/sau propunerile justificate asupra versiunii consolidate a strategiei sunt asteptate pe e-mail pana vineri 20.11.2020, mai multe detalii aici: https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/strategia-ris-3-bi/


Sursă foto și text: ADR București-Ilfov