A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”

22.03.2021 | ADR Sud-Est


În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost semnat în data de 22.02.2021 de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, în calitate de Beneficiar, contractul de finanțare pentru proiectul „Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta – etapa II”, cod SMIS 129228.

Proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4E” Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului este reamenajarea a 27 de străzi în spații semi-pietonale, în lungime totală de 2679 m, destinate exclusiv transportului nemotorizat. Această investiție va conduce la reducerea emisiilor de carbon, atât în arealul vizat de investiție, cât și la nivelul municipiului Constanța.


Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Îmbunătătirea infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport prin reamenajarea stăzilor ca spații semi-pietonale partajate „shared-space” dedicate pietonilor, persoanelor care utilizează bicicleta și diminuarea traficului rutier în municipiul Constanța;
  • Încurajarea deplasărilor nemotorizate (velo si pietonal), prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport;
  • Scăderea emisiilor anuale echivalente CO2 în municipiul Constanța.

Grupul țintă care va beneficia de rezultatele proiectului este reprezentat de locuitorii municipiului Constanța, aproximativ 300.000 persoane, precum și aproximativ 470.000 turiști ce vor utiliza infrastructura pietonală realizată prin proiect.


Până la data de finalizare a proiectului, respectiv 30.11.2023, vor fi realizate următoarele intervenții:

  • reamenajarea străzilor ca spații semi-pietonale partajate „shared-space”, fără diferențe de nivel între spațiul dedicat pietonilor și cel dedicat deplasărilor motorizate, precum și crearea de trasee pietonale, inclusiv refacerea rețelei de canalizare pluvială existentă;
  • instalarea de mobilier urban;
  • instalarea de componente de accesibilizare.

Valoarea totală a contractului de finanțare este în sumă de 26.443.554,43 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 21.520.003,61 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 3.291.294,67 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului este de 506.353,03 lei.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est