A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare ambulatoriu Tulcea”

19.03.2021 | ADR Sud-Est


În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost semnat in data de 09.03.2021 de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Tulcea, în calitate de Beneficiar, contractul de finanțare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare ambulatoriu Tulcea”, cod SMIS 137437.

Proiectul este finanțat în cadrul Axei prioritare 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 ”Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea și modernizarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea în vederea furnizării de servicii medicale aliniate la standardele europene.


Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  • Îmbunătățirea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea;
  • Creșterea gradului de adresabilitate în ambulatoriile de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice.

Grupul țintă al prezentului proiect este reprezentat de cei 237.130 de locuitori ai județului Tulcea (conform date INS la nivelul anului 2019) care ar putea beneficia de serviciile oferite de către ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Tulcea.


Până la data de finalizare a proiectului, respectiv 31.12.2023, vor fi realizate următoarele intervenții:

  • măsuri de intervenție la elementele structurale ale clădirii, lucrări de consolidări având în vedere încadrarea clădirii în clasa de risc seismic Rs2 și recompartimentări funcționale;
  • lucrări de reparații, de remediere a defectelor și degradărilor din elementele structurale și nestructurale;
  • realizarea a două case de scări în exteriorul corpului B, în curțile interioare;
  • amenajări exterioare, refacere trotuare și trepte de acces;
  • asigurarea bazei materiale pentru buna funcționare a structurii ambulatoriului prin dotarea acestuia cu echipamente și mobilier medical pentru fiecare specialitate.

Valoarea totală a contractului de finanțare este în sumă de 61.972.912 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 34.951.331,22 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 13.980.532,52 lei, iar valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului este de 998.609,46 lei.


Sursă foto și text: ADR Sud-Est