A doua versiune a POR Nord-Vest 2021-2027

28.05.2021 | ADR Nord-Vest


ADR Nord-Vest a transmis Comisiei Europene, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a doua versiune a POR Nord-Vest 2021-2027, pentru analiză și negociere. Prima versiune a programului a fost transmisă la sfârșitul lunii septembrie 2020.

În conformitate cu OUG nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, începând cu următoarea perioadă de programare, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest va îndeplini funcția de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) Nord-Vest 2021-2027.


În această calitate, ADR Nord-Vest a elaborat documentul strategic POR Nord-Vest 2021-2027 prin care va susține implementarea proiectelor de dezvoltare a regiunii prin finanțări din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune.

POR Nord-Vest 2021-2027 este principalul instrument de finanțare din fonduri europene disponibil la nivel regional, cu o alocare financiară de 1,44 miliarde de euro.

POR Nord-Vest 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare inteligentă și inovare, creșterea competitivității IMM-urilor, digitalizare în administrație și în folosul cetățenilor, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și accesibilitate, protecția naturii și a biodiversității, infrastructura educaționala, turism și patrimoniu cultural.

Față de versiunea 1 (mai jos), documentul în versiunea 2 a integrat modificări apărute în proiectele regulamentelor europene, comentariile primite din partea Comisiei Europene, noi abordări provenite din consultarea partenerilor naționali și locali, actualizări ale indicatorilor de realizare și rezultat.


Principalele priorități de intervenție și anvelopa financiară prevăzute vizează următoarele domenii:

 • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – 284,251 mil euro;
 • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart – 138,284 mil euro;
 • Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 230,666 mil euro;
 • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă– 320,155 mil euro;
 • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă – 194,979 mil euro;
 • Prioritatea 6 : O regiune educată – 102,093 mil euro;
 • Prioritatea 7 : O regiune atractivă – 108,951 mil euro;
 • Asistență tehnică : 62,068 mil euro.


Întregul proces de elaborare al POR Nord-Vest 2021-2027 a urmărit corelarea cu documentele de planificare existente la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027, Strategia de Specializare Inteligentă Nord-Vest RIS3, Strategia Regională de Mobilitate Urbană și Orașe Inteligente 2021-2027). De asemenea, s-au urmat liniile strategice ale politicii de coeziune europene, acțiunile propuse prin POR Nord-Vest 2021-2027 fiind concentrate pe cele 5 obiective de politică (OP) ale Comisiei Europene:

 • OP 1 : O Europă mai inteligentă și mai competitivă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TIC;
 • OP2 : O Europă mai ecologică, care realizează tranziția către o economie fără emisii de carbon și mai reziliente, prin promovarea unei tranziții energetice curate și corecte, investiții verzi și albastre, economia circulară, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor și mobilitatea urbană durabilă;
 • OP3 : O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității;
 • OP4 : O Europă mai socială și incluzivă prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
 • OP5 : O Europă mai apropiată de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale”.


Sursă foto și text: ADR Nord-Vest