9 ECHIPE DE CERCETARE VOR FI SPRIJINITE PRIN PROGRAMUL "RESEARCH VALORIZATION 2.0"

11.08.2021 | ADR Nord-Vest


Proiectul Băncii Mondiale intitulat “Supporting Innovation in Romanian Catching Up Regions” urmărește dezvoltarea capacității instituționale a agențiilor de dezvoltare regională pentru elaborarea și implementarea unor programe regionale de susținere a antreprenoriatului și inovării, având la bază bune practici de la nivel internațional. Activitățile din cadrul proiectului vizează identificarea disfuncționalităților în politicile de susținere a cercetării și inovării și oferirea de asistență tehnică cu privire la ameliorarea acestora.

Proiectul Băncii Mondiale este structurat pe 4 programe:

 • RV 2.0 – ”Research Valorization 2.0” (valorificarea rezultatelor cercetării) – doar pentru Regiunile Nord-Vest și Nord-Est;
 • SCRP – ”Structured Contract Research Program” (cercetare pe baza de contracte structurate) – doar pentru Regiunile Nord-Vest și Nord-Est;
 • TTIBP – ”Technology Transfer Institutional Building Program” (dezvoltarea capacității instituționale în privința transferului tehnologic) – doar pentru Regiunile Nord-Vest și Nord-Est;
 • PoC – ”Proof of Concept” (validarea conceptului) – pentru toate regiunile din România; Programul ”Research Valorization 2.0” își propune să sprijine cercetătorii în vederea îmbunătățirii nivelului tehnologic și aducerii pe piață a produselor/ serviciilor lor prin oferirea de suport tehnic. Beneficiarii acestui program sunt echipele de cercetare afiliate universităților participante din Regiunile de Dezvoltare Nord-Vest și Nord-Est. În urma apelului de proiecte și a interviurilor de departajare, au fost selectate 9 echipe de cercetare care vor trece în etapa de coaching a programului ”Research Valorization 2.0”.


Echipele din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest selectate pentru coaching individual sunt:

 • ”I-CARE: Bridging innovation with the therapeutic needs in invalidating eye diseases” – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca;
 • ”Smart detection and prediction of fruits and vegetables deterioration in storages” – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai;
 • ”Transfer learning for 3D scene understanding” – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, grupul de Robotică și Control Neliniar;
 • ”Anticancer targeted therapies based on liposomal formulations” – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie, Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie;
 • ”The photocatalytic degradation of organic water pollutants using ZEN reactors (Zero Energy Reactors)” – Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe;
 • ”Development of efficient antimicrobial surfaces coatings” – Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe;
 • ”Development of an Integrated System using IoT-based automation for management and improvement of indoor air quality in buildings (residential, workplaces and public)” – Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Laboratorul de încercări Radon ”Constantin Cosma”;
 • ”REThink therapeutic game” – Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie;
 • ”VRMind – an application for cognitive bias modification” – Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie;

Dorim să felicităm toate echipele participante pentru proiectele prezentate și, în aceeași măsură, să mulțumim echipei din cadrul Băncii Mondială pentru sprijinul lor în acest demers.


Sursă foto și text: ADR Nord-Vest