8,7 MILIOANE EURO FINANȚARE NERAMBURSABILĂ REGIO PENTRU MUNICIPIUL ROMAN

07.09.2021 | ADR Nord-Est


Două proiecte, în valoare nerambursabilă totală de 8,7 milioane euro, care vizează investiții în infrastructura socială și educațională din Municipiul Roman, vor fi implementate cu sprijinul REGIO-Programul Operațional Regional 2014-2020. Contractele de finanțare au fost semnate, pe 31 august 2021, între Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est și Leonard Achiriloaei, Primarul Municipiului Roman.

Primul proiect, „Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat Zona Fabricii, reabilitarea Străzii Fabricii și construire căi de acces la locuințele sociale”, are perioada de implementare până pe 30.11.2023.

Grupul țintă al proiectului este format din cei peste 700 de locuitori ai cartierului „Zona Fabricii”, reprezentând populație dezavantajată.

Valoarea totală a proiectului este de 20.851.152 lei, din care 18.620.810 lei este asistenţă financiară nerambursabilă, asigurată de Uniunea Europeană și Guvernul României.


Prin proiect vor fi reabilitate și modernizatea clădirile cu destinație socială, va fi reabilitată Strada Fabricii și vor fi construite căi de acces către locuințele sociale în scopul dezvoltării comunitățiii locale și al creșterii confortului oferit locuitorilor acestui cartier.

Se vizează reabilitarea a 4 construcţii situate în Str. Fabricii, care funcţionează în prezent drept adăposturi sociale, clădiri care, prin reabilitare, să asigure un trai decent şi confortabil persoanelor care le vor utiliza. Fiecare construcție cuprinde: 4 x 52 spații locuințe sociale; 8 accese, din care 6 pe fațadele principală și secundară și 2 pe fațadele laterale. De asemenea, se impun lucrări de reabilitare a acestor clădiri, conform cerințelor tehnice din reglementările actuale:

  • Demolarea și recompartimentarea interioară, cu verificarea structurii de rezistență, și identificarea zonelor unde s-au executat modificări;
  • Refacerea tencuielilor de la baza pereților și elevațiilor de fundații;
  • Refacerea finisajelor la pereți;
  • Intervenții la cornișe și streșini în zonele degradate;
  • Refacerea izolației hidrofuge;
  • Reabilitarea treptelor de acces în clădire;

Cele 4 clădiri se află pe un teren în suprafată total de 37.292,00 mp.

Cel de-al doilea proiect ” Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sala de sport si Corp ateliere) din Municipiul Roman” are o valoare totală de 22.257.226 lei, din care 21.812.082 lei asistență nerambursabilă Regio și va fi implementat până la data de 31.10.23.

Scopul investiţiei îl reprezintă reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic “Vasile Sav”, prin realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională şi echipamente IT, precum şi modernizarea utilităţilor, având drept scop creşterea calităţii învăţământului şi a procesului educaţional. Prin proiect se vizeaza intervenţia asupra corpurilor de clădire B, C şi a Sălii de sport. Aceste corpuri de clădiri vor fi supuse următoarelor lucrări de intervenţie: reabilitare, modernizare, dotare şi înlocuire tâmplărie exterioară şi interioară, refacere finisaje interioare şi exterioare, recompartimentare grupuri sanitare şi spaţii aferente, refacerea instalaţiilor sanitare, termice şi electrice, dotare cu echipamente tehnice şi mobilier şi echiparea cu instalaţii de detecţie şi instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi exteriori şi instalaţii de iluminat de siguranţă/securitate.

Grupul țintă al proiectului este format din cei 800 de elevi și peste 60 de cadre didactice care vor beneficia de o reală îmbunătățire a condițiilor de educație și își vor dezvolta abilitățile și competențele profesionale.

Aceste noi investiții vin în completarea celorlalte 7 proiecte inițiate de Municipiul Romanși sprijinite prin REGIO, în valoare totală de peste 21 milioane euro, care vizează creșterea eficienței energetice în clădiri și extinderea sistemului de iluminat public, amenajarea parcurilor Jora și Zăvoi, extinderea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Roman.


Sursă foto și text: ADR Nord-Est