Studii și analize

Asociația ROREG

Ghid cu măsuri de simplificare
Analiza nevoilor de competențe și formare în gestionarea proiectelor
Analiza proiectelor contractate - national
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Nord-Est
Analiza proiectelor Contractate - Regiunea Sud-Est
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Sud-Muntenia
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Sud-Vest Oltenia
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Vest
Analaliza proiectelor contractate - Regiunea Nord-Vest
Analiza proiectelor contractate - Regiunea Centru
Analiza proiectelor contractate - Regiunea București-Ilfov

Alte organizații

Banca Mondială

Ghid de amenajare - Curtea școlii și spațiile de joacă
Bune Practici în Dezvoltarea Urbană
Barometru Urban - Politica Urbană a României
Ghid de reabilitare a spațiilor publice urbane
Ghid regenerare cartiere blocuri
Ghid de regenerare a Spațiului Public Național
Ghid Regenerare Brașov
Ghid Regenerare Sector 5
Ghid Regenerare Urbană locuințe
Ghid atragere investiții private
Ghid de reabilitare a spațiilor publice urbane v.II
Orașe-magnet - Migrație și navetism în România
Romania Catching Up Regions - Metropolitan Romania
Atlasul zonelor rurale marginalizate
Atlasul zonelor urbane marginalizate
Metodologia de prioritizare a proiectelor pentru perioada 2014-2020 în Municipiul Alba Iulia