Regulamente europene

Regulamente UE 2014-2020

Regulamentele europene guvernează utilizarea fondurilor de coeziune ale UE în perioada de programare 2014-2020.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
General
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Regulamentul (UE) nr. 1302/2013
Grupare Europeană de Cooperare teritorială (GECT)
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013
Fondul Social European (FSE)
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013
Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
PAC
Regulamentul (UE) nr. 1309/2013
Fondul de ajustare la globalizare

Regulamente UE 2021-2027

Regulamentele europene guvernează utilizarea fondurilor de coeziune ale UE în perioada de programare 2021-2027.

Regulamentul (UE) - propunere
Dispoziții comune
Regulamentul (UE) - propunere
Dispoziții specifice - Cooperare teritorială
Regulamentul (UE) - propunere | Anexă
Dispoziții specifice - Cooperare teritorială | Anexă
Regulamentul (UE) - propunere
FEDR și Fondul de Coeziune
Regulamentul (UE) - propunere
Mecanism soluționare privind FEDR SWD
Regulamentul (UE) - propunere
Mecanism transfrontalier

Pachetul legislativ pe coeziune 2021 - 2027

Regulament (UE) 2021/1056 - Instituire a Fondului pentru o tranziție justă
Regulament (UE) 2021/1057 - Instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare e regulamentului (UE) nr.1296/2013
Regulament (UE) 2021/1058 - Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de Coeziune
Regulament (UE) 2021/1059 - Dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană
Regulament (UE) 2021/1060 - Stabilirea dispoziților comune privind Fondurile Structurale.pdf