Sesiuni de instruire

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului „Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autoritaților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România”, finanțat în cadrul POAT 2014-2020 și vizează îmbunătățirea capacității de a elabora și implementa proiecte cu finanțare europeană și cuprind tematici care acoperă tot ciclul de viață al unui proiect.

Sesiunile de instruire au avut atât o componentă practică, cât și una teoretică pentru implicarea activă a participanților (creare și testare de exemple bazate pe noțiunile teoretice prezentate și accesul la resursele materiale corespunzătoare în timpul desfășurării sesiunii de instruire). De asemenea, prin intermediul unei componente de tip întrebări deschise, au avut loc dezbateri/discuții/ propuneri/ sugestii cu privire la exemple întâlnite în activitatea prestată de către cursanti. Formarea este asigurată de o echipă de lectori autorizați, cu experiență în domeniu. Mai jos regăsiți înregistrările de cele 4 sesiuni de instruire.


Planificare strategică

Achiziții publice

Management de proiect

Documentații tehnico-economic