Perioada de programare 2007-2013

Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Descarcă

Perioada de programare 2014-2020

În perioada 2014-2020, România beneficiază de 30,882 miliarde de euro fonduri structurale și de investiții europene, din care aproximativ 23 miliarde euro sunt fonduri dedicate politicii de coeziune (cu 10% mai mult faţă de perioada 2007-2013).
Introducere în Politica de coeziune a UE 2014-2020
Descarcă


Acordul de Parteneriat este documentul prin care a fost stabilită strategia de utilizare optimă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI) în întreaga țară.

Acordul de Parteneriat 2014-2020
Descarcă


Programele Operaționale prin care România atrage banii europeni pe perioada 2014-2020 sunt:

 • Programul Operațional Competitivitate
 • Programul Operațional Capital Uman
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală
 • Programul Operațional Regional
 • Programul Operațional Infrastructură Mare
 • Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime
 • Programul Operațional Asistență Tehnică
 • Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020

Pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar Agențiile pentru Devoltare Regională din cele 8 regiuni ale României au fost desemnate Organisme Intermediare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
Descarcă

Perioada de programare 2021-2027

În perioada 29 - 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind Pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde:

 • Regulamentul privind prevederile comune (CPR);
 • Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC);
 • Regulamentul privind cooperarea teritorială;
 • Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră;
 • Regulamentul privind Fondul social european plus (FSE+).

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR).

În data de 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a publicat propunerea privind Fondul pentru tranziție echitabilă (Just Transition Fund - JTF), ca parte componentă a unui pachet mai amplu legislativ referitor la Pactul Ecologic European (European Green Deal).

Fondul pentru Tranziție Echitabilă este complementar fondurilor Politicii de Coeziune, fiind necesară modificarea în consecința a proiectului de regulament privind Dispozițiile comune ce guvernează perioada de programare 2021-2027.

La nivel național și regional se defășoară în prezent procesul de programare al fondurilor europene. Ministerul Fondurilor Europene este coordonatorul procesului de programare al fondurilor ESI, destinate politicii de coeziune.

Arhitectura Programelor Operaționale 2021-2027
Descarcă
Politica de coeziune 2021-2027
Descarcă
Propuneri priorități naționale de investiții
Descarcă